Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Hållbarhetsåret 2022

Publicerad 2021-12-21
Illustration Jorden - hand - Dals-Eds kommunIllustration: Pixabay/Dals-Eds kommun

Dals-Eds kommun kommer under 2022 att fokusera lite extra på hållbarhetsfrågor. Vi kommer varje månad att fokusera på olika hållbarhetsteman med både interna och externa aktiviteter.

Vi vill gärna bjuda in er alla -  medborgare, företag och föreningar - att vara delaktiga i hållbarhetsåret 2022. Det kan man vara genom att exempelvis anordna en aktivitet i sitt företag, anordna en bytardag i sin förening eller så vill man kanske göra en mer allmän aktivitet för medborgarna i kommunen. Vi vet att vi har väldigt kreativa och engagerade kommuninvånare, med mycket kunskaper och idéer om hur vi kan involvera alla som lever och verkar i vår kommun, så ta möjligheten att vara med oss och skapa ett bra innehåll!

Ni som har tankar, idéer, aktivitetsförslag och vill vara med och genomföra dem kan maila till Linda Blomgren, linda.blomgren@dalsed.se, eller ringa till 0534-19259.

Månadsteman

 • Januari: Vad är hållbarhet

  Inledning till året som medvetandegör begreppen hållbarhet och Agenda 2030 och visar var vi som kommun står i detta arbete och presenterar upplägget/vad vi har tänkt göra under året.

 • Februari: Den hållbara människan

  Temat handlar om hur vi människor kan/bör leva så att kropp och själ ska ska må bra och vi ska hålla för de påfrestningar som livet innebär. Vad är goda förutsättningar för fysisk och psykisk hälsa? Temat tar även upp hållbart arbetsliv.

 • Mars: Klimat och energi

  Temat handlar om hur jordens klimat utvecklar sig och hur vi kan skapa hållbarhet kring vårt klimat. Det handlar också om olika energikällor och hur vi kan hushålla/ställa om vår energiförbrukning.

 • April: Odling och självhushållning

  Under temat sprids kunskap om hur vi bör hantera trädgårdsavfall och invasiva arter. Vi inspirerar till mer odling/odling på hållbart sätt, kompostering  och ökad självhushållning.

 • Maj: Landskapet och naturen

  Temat handlar om vad landskapet betyder för oss och hur vi ska värna om det. Temat tar också upp betydelsen av biologisk mångfald, varför det är viktigt, vad som hotar den samt vad man kan göra för att bidra till den.

 • Juni: Transporter

  Temat tar upp hur olika transporter påverkar ekosystemen och hur vi kan tänka och agera så att vi minskar ner på utsläpp från transporter. Temat tar upp och sprider information om mer miljövänliga alternativ.

 • Juli: Semestra hållbart

  Temat handlar om hur vi kan semestra hållbart ur flera olika perspektiv: ekonomiskt, ekologiskt, såväl som transportmässigt.

 • Augusti: Maten

  Temat handlar om hållbar mat/ konsumtion av mat och ger kunskap om hur produktion och hantering av matvaror påverkar ekosystemen. Här får vi  kunskap och tips om hur vi kan bidra till hållbara ekosystem genom att ändra våra vanor kring vad vi väljer för matvaror. (Temat handlar även om mat som är hållbar för oss att äta ur ett hälsoperspektiv?)

 • September: Håll Sverige rent

  Temat handlar om nedskräpning och renhållning, kemikaliehantering och hur kommunen arbetar med detta och hur vi alla kan bidra till att hålla Sverige rent, t ex genom att sopsortera på rätt sätt och återvinna sopor.

 • Oktober: Cirkulär ekonomi

  Temat förklarar vad cirkulär ekonomi betyder och hur vi kan tillämpa det genom återbruk, hur man kan tänka när man renoverar, inspirera till hur man kan tänka som företag kring sina råvaror och produkter.

 • November: Digitalisering

  Temat handlar om hur digitalisering kan vara ett verktyg för att nå målen för hållbar utveckling. Innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Digitalisering har också en stor roll i den sociala hållbarheten där det finns ett digitalt utanförskap bland den äldre befolkningen som vi vill bidra till att minska under temat.

 • December: En hållbar jul

  I detta tema väver vi samman alla årets teman kring vår kanske största tradition - julfirandet. Hur kan vi tänka kring julmaten, julresorna, julklapparna, julstressen osv