Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Inbjudan till Företagssamverkan i Dals-Eds kommun

Publicerad 2021-05-05

Arrangörslogotyper

Den 19 maj hålls ett uppstartsmöte kring brott och otrygghet för företagare i kommunen. Du är inbjuden att delta digitalt den 19 maj 18:15 - 19:45 via denna länk.

Följande frågeställningar kommer att avhandlas:

  • Är befintlig struktur i Grannsamverkan möjligt för Företagssamverkan?
  • Kan vi organisera företagen i kommunen så att de är mindre attraktiva för brottslig verksamhet?
  • Är det av värde för er företagare att stärka stärka skyddet genom ökad kunskap i egenskydd, organisering samt löpande dialog med polis och kommun?
  • Mål och syfte är att göra områden vid och kring företagare mindre attraktiva för brottslig verksamhet.
    På så vis kan trygghet, trivsel och ekonomi på sikt stärkas.

Välkommen på digitalt uppstartsmöte för att ta del av framtaget förslag!

Närvarande på mötet: Företrädare för Företagarna, kommunpolis, och trygghetssamordnare för kommunen.

Vi ses!