Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Information om upptäckten av stenar i undertak på Fågelvägen och Haga förskola

Publicerad 2021-09-29

DEK vapen

Dals-Eds kommun har anlitat Sven Johansson Bygg AB som totalentreprenör för byggnationen av våra förskolor Fågelvägen och Haga förskola. Byggnaderna är godkända vid slut- och garantibesiktningar.

Nu flera år senare efter färdigställandet har det av kommunal personal uppdagats att det legat betongplattor placerade ovanpå undertaket, troligen som någon form av tyngd för att hålla ner undertaksplattorna vid ventilationsgenomförningarna.

Båda parter ser allvarligt på upptäckten av stenar kring ventilationen i undertak.
23 september träffades båda parter och gick igenom vad som hänt och vad respektive part har gjort kring händelsen samt vad som planeras framåt.

Det som har skett hittills var att personal från respektive förskola upptäckte stenar i undertak, fastighetsskötare kontaktades omedelbart och som gick igenom undertaken och tog bort de stenar man fann. Efter detta togs kontakt med totalentreprenören som startade sin interna utredning genom att bla kontakta berörda underentreprenörer och personal som har befunnit sig på bygget. Utredningen har visat ett troligt scenario relaterat till den anlitade ventilationsentreprenören som utförde arbeten på båda förskolorna men inget har kunnat fastställas då företaget inte finns kvar.

I samband med det gemensamma mötet beslutades följande:

  • Grundlig genomgång av samtliga undertak på Fågelvägen och Haga förskola har utförts 210924. Åtgärden utfördes av totalentreprenören tillsammans med representanter från kommunen och fackligt skyddsombud. Man fann ytterligare två stenar kring ett ventilationsdon på en personaltoalett på Haga förskola som avlägsnades.
  • Genomgång av samtliga undertak där totalentreprenören genomfört renoveringar, Hagaskolan, Hagalid och Edsgärdets äldreboende, skedde 210927 och inga stenar har funnits. På dessa byggen har annan ventilationsentreprenör utfört arbetena.
  • Dals Eds Kommun och SJB kommer i sina framtida projekt att uppmärksamma anlitade besiktningsmän och kvalitetsansvariga att säkerställa att egenkontroller och besiktningar i frågan efterlevs , så detta inte upprepas.
  • Händelserna är anmälda som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.

Dals-Eds kommun och Sven Johansson Bygg AB känner med detta att tillräckliga åtgärder vidtagits och tror på detta sätt att detta inte ska kunna upprepas. Parterna är lättade över att ingen kommit till fysisk skada men förstår samtidigt att detta skapat oro.

 

Ed 28 september 2021

Magnus Åkesson, förvaltningschef SHB
Anna Andersson, förvaltningschef FOKUS

Dals-Eds kommun

Peter Andersson, VD
Maria Vogler, KMA-chef

Sven Johansson Bygg AB