Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Känner du någon som är extra utsatt vid en bostadsbrand?

Publicerad 2021-12-01
Hur är det att ha begränsade förmågor?

Ungefär 80 personer dör varje år i bostadsbränder i Sverige. Bland de som dör är äldre personer och personer med olika typer av funktionsnedsättningar överrepresenterade. Bostadens grundskydd räcker för de flesta, men inte för alla. Grundskyddet bygger nämligen på att den boende själv kan uppfatta en brand och utrymma. Om alla som har svårigheter med det får ett stärkt brandskydd, kan många liv räddas.

Vilka är särskilt utsatta?

Många oss känner någon som är särskilt utsatt vid en bostadsbrand. Det kan vara någon som har svårt att uppfatta eller agera vid en brand eller som har ett beteende som ökar risken för brand.

Här är några exempel på vad som kan göra en person särskilt utsatt:

 • Nedsatt hörsel.
 • Nedsatt syn eller rörelsesvårigheter.
 • Minnessvårigheter.
 • Starka läkemedel eller alkohol.
 • Rökning (om det inte kan ske på ett säkert sätt).

Grundläggande saker du kan hjälpa till med

 • Testa brandvarnare minst en gång om året, gärna en gång i månaden. Byt batterier om de inte fungerar. I många bostäder behövs fler än en brandvarnare för tidig varning.
 • Skaffa brandfilt och brandsläckare. Men tänk på - vid en brand är det viktigt att först och främst trygga utrymningsmöjligheterna. Det händer nämligen att människor råkar väldigt illa ut när de försöker släcka en brand.
 • Ersätt levande ljus med batteridrivna.
 • Byt ut elektrisk utrustning som har synliga skador, luktar bränt eller låter konstigt.
 • Möblera bostaden för snabb utrymning.
 • En minneslapp med nödnumret 112 och bostadens adress för att stötta minnet i en stressad situation.

Läs mer på MSB:s webbplats