Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2021 är inställt

Publicerad 2021-02-09

Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2021 är inställt på grund av för få ärenden.

Nästa kommunfullmäktigesammanträde är den 17 mars 2021.

Christina Virevik
Kommunfullmäktiges ordförande

Anett Isaksson
Nämndsekreterare