Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Kronprinsessparet har träffat kommunalrådet

Publicerad 2021-03-31

Martin Carling
Kommunalrådet Martin Carling träffade kronprinsparet via länk

Kronprinsessparet har idag den 31 mars haft samtal med kommunstyrelsens ordförande i Dals-Eds kommun Martin Carling. Samtalet genomfördes som ett videomöte och kretsade kring pandemins effekter för Dals-Eds kommun.

Vi hade ett väldigt bra möte där vi bland annat diskuterade hur pandemin påverkat näringslivet och hur vi som gränskommun drabbats av restriktionerna vid gränsen mot Norge. Här pratade vi om det stora behovet av att återupprätta samarbetet och kontakterna, att läka såren mellan grannländerna som pandemin medfört och att kungafamiljen i det sammanhanget kan ha en viktig roll. 

Vidare så pratade vi om det läge vi nu befinner oss i med hög smittspridning i kommunen och hur såväl kommunens verksamheter som kommunens invånare, företag och föreningar arbetar hårt med att dels begränsa smittspridningen och dels hålla igång samhället så gott det går. Kommunalrådet uttryckte bland annat stor stolthet och tacksamhet över det enorma arbete som kommunens verksamheter genomfört och bedriver för att hålla nere smittan. 

Mycket av samtalet bestod av pandemin och dess effekter men vi kom också in på kommunens naturupplevelser, Friluftslivets år som kommunen deltar i och Tresticklans nationalpark som har en nyinvigning under hösten och firar 25 år som nationalpark.

I slutet av samtalet skickade Kronprinsessparet en varm hälsning till alla invånare och medarbetare inom Dals-Eds kommun.