Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Kulturveckan i Dals-Ed 10 år

Publicerad 2021-02-01

Till alla er som medverkade på Kulturveckan 2020 och för er som vill vara delaktiga 2021

Vi vill bjuda in er på räksmörgås från Smör & Socker som ni själva hämtar innan mötet, och uppger Kulturvecka 2021. Syftet med mötet är att diskutera vad som fungerade bra och vad som kan göras bättre och vilka nya idéer som finns inför kommande Kulturvecka 18 - 26 september, när det är 10-års jubileum.

Varmt välkomna på digitalt uppstartsmöte 15 mars, 18.00

Från 17.30 finns länken (som ni får på er mail) öppen så att vi i lugn och ro kan komma in i mötet och att vi kan ha en digital fikastund tillsammans.
Anmäl till Lena Edman 0534-19068, eller mail lena.edman@utb.dalsed.se senast fredag 1 mars (Max 2 personer/förening/organisation)

För er som känner er osäkra har vi ett testmöte 8 mars 18.00

Tid

Kulturveckan genomförs årligen vecka 38 med start lördagen innan.

Plats

Vi vill att aktiviteter och arrangemang sker i hela kommunen. De föreningar som inte har tillgång till egen lokal har möjlighet att, utan kostnad, boka någon kommunal lokal i samspråk med Kultur och fritidskontoret.

Kontakt

Ytterst ansvarig för kulturveckan är Kultur och fritidschefen,
Morgan Funevall
morgan.funevall@utb.dalsed.se
0534-190 66

Syfte

Att synliggöra den lokala kulturverksamhet som kulturföreningar, studieförbund, bygdegårdar, hembygdsgårdar och övriga kulturaktörer bedriver runt om i kommunen.

Dals-Ed vill också visa på kultursektorns bredd, vilket innebär att utbudet ska spegla olika konst- och kulturyttringar, samt rikta sig till olika målgrupper.

Kulturveckan ska kännas angelägen för och vara tillgänglig för kommunens alla invånare.

Kulturveckan i Dals-Ed arrangerades första gången 2011

Vem kan medverka som arrangör?

Kulturveckan är i princip öppen för alla som vill arrangera något med kulturanknytning. Alla evenemang måste dock anmälas och godkännas av kommunen för att vara med i Kulturveckans folder och marknadsföring.

Den förra kulturveckan blev väldigt lyckad. Men utan föreningars och enskilda personers engagemang hade det inte blivit någon Kulturvecka värd namnet. Tillsammans blir vi fantastiska 🙂

Årets Tema 2021 MMXXI
Mångfald

Pumpor

Arrangörens roll

Gärna vara med på idé/uppstartsmöte i mars månad.

Se till att anmäla sitt bidrag till kultur och fritidskontoret i tid, gärna med text och eventuell bild att ha med i programmet.

Även om ni är med i programmet som skickas till alla hushåll i kommunen, kan det vara bra att marknadsföra arrangemanget i egna kanaler.

Kommunen kan hjälpa till att trycka upp till 20 stycken A4 eller
A3-affischer, även viss laminering om så behövs.

Om ni vill använd kommunens evenemangskalender för att få spridning på ert arrangemang, skicka in till kommunens web- ansvarige.

För att utvärdera kulturveckan behöver Kultur och Fritidskontoret få in ungefärliga publiksiffror för arrangemanget, senast 15/10

Lönnlöv

Kommunens roll

Hjälpa de deltagande föreningarna utifrån deras önskemål så gott vi kan.
Utan kostnad tillhandahålla lokaler i den mån det är möjligt.

Kommunen ska förutom att hjälpa till med affischer marknadsföra arrangemangen i den folder som trycks upp och distribueras ut till alla hushåll i Dals-Ed.

Kommunen gör även en annons i Dalslänningen inför Kulturveckan. Kulturveckan programmet kommer även att finnas på kommunens
digitala plattformar så som hemsida, sociala medier, digitala skärmar.

Kanotist

Tidsplan 2021

25/1
Styrgruppen uppstartsmöte Årets Tema: Livskvalitet
15/3
Idé/Uppstartsmöte digitalt 18.00 april Styrgruppen träffas
30/4
Anmälan av programpunkter, gärna digitalt maj Styrgruppen träffas
15/5
Skicka ut preliminärt program till medverkande aktörer
3/6
Avstämningsmöte, digitalt ev. Gamla Real 18.00 – 20.00 (fika)
15/6
Leverera detaljerad/korrigerad info
31/7
Programmet klart
5/8
Programmet trycks
26/8
Programmet delas ut i brevlådorna till hushållen
18/9
Kulturveckan startar med Skördemarknad
26/9
Kulturveckan slut
15/10
Rapportera in besökssiffror till Kultur & Fritid
27/10
Utvärderingsmöte Gamla Real 18.00 – 20.00 (fika)
11/11
Styrgruppen planerar tidsplanen för 2022

Vill du/ni arrangera något?

Meddela detta genom att maila till
Kultur & Fritid morgan.funevall@utb.dalsed.se eller ringa 0534-190 66

Information att ha med

Titel på evenemanget:
Plats/Lokal:
Adress:
Dag:
Klockslag:
Beskrivande text:
-----------------------------------
Eventuell entréavgift:
Länk till webbplats:
e-postadress till kontaktperson:
Eventuellt bifoga en bild