Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Kurs Näthandel 1

Publicerad 2021-04-06

Kurs Näthandel 1

Till våra handelsföretag eller till dig som vill starta nytt företag med en egen webbshop erbjuder vi kursen

”NÄTHANDEL 1”

Kursen Näthandel 1 ger dig grundläggande kunskaper om onlineförsäljning och hur du ska bedriva en verksamhet på Internet.

Kursinnehåll:

  • Affärsidé / entreprenörskap
  • Teknikutveckling
  • Marknadsföring i sociala medier
  • Målgrupper & konkurrensmedel
  • Marknadsföring på Internet
  • Betalningssätt och betalningsssystem
  • Programvaror för webbplatsproduktion
  • Publiceringsverktyg för webbplatser
  • Lagstiftning & säkerhet
  • Miljöaspekter och logistik

Är du intresserad?!

Kontakta Vuxenutbildningen, Malin Hedin 0534-19173, malin.hedin@utb.dalsed.se eller
Näringlivsutvecklare Tommy Nerstrand 0534-19045, tommy.nerstrand@dalsed.se

Ett samarbete mellan Vuxenutbildningen och näringslivsenheten i Dals-Eds kommun!