Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Marknadsundersökning kring bostäder

Publicerad 2021-12-01
Illustration: Bostadshus

Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra en marknadsundersökning kring bostäder i Dals-Eds kommun. Urvalsgruppen kommer att bestå av 400 personer folkbokförda i kommunen inom åldern 50 + som kommer att intervjuas per telefon.

Syftet med undersökningen är att få fram underlag för nedanstående frågor:

  • Hur många står i kö? Hur många står i flera köer?
  • Hur bor de som står i kö idag?
  • Vilken storlek av boende efterfrågas?               
  • Vilka typer av boende efterfrågas? (Trygghetsboende etc)
  • Vilka prisklasser är intressanta?
  • Vilka typer av upplåtelseformer efterfrågas? (Bostadsrätt, hyresrätt etc.)
  • Var vill människor bo? (olika delar av tätorten, kommundelar utanför tätort)

Resultatet av marknadsundersökningen ska levereras senast 2022-04-30 och kommer då att finnas tillgängligt för fastighetsägare och andra som har ett intresse av resultatet.

Innan marknadsundersökningen påbörjas kommer ett uppstartsmöte att ske med upphandlad konsult. Har ni som aktör inom marknaden önskemål om tillägg till frågorna alternativt övriga synpunkter inför genomförandet får ni gärna lämna dessa per mejl till: jessica.olsson@dalsed.se senast den 10 december 2021.