Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Norge öppnar för arbetspendling 1 mars

Publicerad 2021-03-01

Svinesundsbron

Dagpendlare från Sverige och Finland har varit i en särskilt svår situation efter att gränsen mot Norge i praktiken stängdes. Från och med måndagen den 1 mars kommer dagpendlare från Sverige och Finland återigen att kunna arbeta i Norge under en strikt test- och kontrollregim.

Efter att Norge ytterligare skärpt inresebestämmelserna den 29 januari 2021 har nästan alla arbetare från Sverige och Finland som dagligen pendlar till Norge hindrats från att resa till jobbet, med undantag för hälsopersonal. Detta har fått betydande konsekvenser, särskilt för dem som inte får lön eftersom de inte kan ta sig till jobbet i Norge.

Norska hälsodirektoratet och FHI anser att det är motiverat att ta bort inresebegränsningarna för pendlare nära gränsen från Sverige och Finland. De anser att ett test var sjunde dag är tillräckligt för att minska smittspridningsrisken för denna grupp.

Läs mer på norska regeringens hemsida