Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Ny översiktsplan antagen

Publicerad 2021-11-18

Omslag ny ÖP

Den 9 november antog kommunfullmäktige Dals-Eds kommuns nya översiktsplan. En översiktsplan är en långsiktig plan som visar hur vi ska använda våra mark- och vattenområden. Planen ligger till grund för framtida utveckling och tillsammans med kommunens utvecklingsplan ska den vägleda oss för att uppnå kommunens mål och vision.

Processen med att ta fram en ny översiktsplan startades hösten 2018 med en medborgardialog där vi fick in hela 774 synpunkter! Utifrån dessa synpunkter har planen växt fram och det har varit möjligt att tycka till även under samrådet 2020 och under granskningstiden sommaren 2021.

Vi vill rikta ett STORT TACK till alla er som bidragit till kommunens nya översiktsplan!

Vill du läsa en populärversion av den nya översiktsplanen hittar du en sådan här.

Vill du veta mer så hittar du översiktsplanen i sin helhet på www.dalsed.se/oversiktsplan.