Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Skola – Näringslivssamverkan i Dals-Ed

Publicerad 2021-06-28

Yrkesliv

Vill Ni vara med och skapa goda möjligheter för Hagaskolans elever att göra kloka framtidsval?

Vill Ni ha möjlighet att påverka Dals-Eds elever att välja yrken där ni får täckt era framtida behov av kompetent arbetskraft?

Vi har fått till oss att näringslivet i Ed önskar ett tätare samarbete med bland annat grundskolan. Vi tycker det är spännande och ser stora vinster med detta. Därför önskar vi få inspel från er på hur vi kan få det till i praktiken.

Vi är tacksamma om ni kan svara på denna korta enkät. Det tar ca 1 minut.

Vi har redan haft ett bra samarbeta kring PRAO för år 8 och 9. Vi hoppas att ni som har tagit emot våra elever i PRAO önskar att fortsätta och att ni som kan tänka er det i framtiden, kryssar i det i enkäten.

Att praktisk erfarenhet av arbetslivet är viktigt, är det ingen tvekan om. Anna Ekström, utbildningsministern, sa det bra:

”Ska vi på riktigt se till att det finns yrkesutbildningar för framtidens plåtslagare och undersköterskor är det viktigt att branscher är med och visar hur roliga och fina yrken det handlar om. Ingen studie- och yrkesvägledning kommer någonsin att väcka glöden i en ung människas hjärta för att bli plåtslagare, det måste en riktig plåtslagare göra.”

Mvh

Tommy Nerstrand
Näringslivsutvecklare
Dals-Eds Kommun
Telefon: 0766-340 045
E-post: tommy.nerstrand@dalsed.se
Veronika Horn
Ordförande
Företagarna
Telefon: 070-6961229
E-post: veronika@sten-tradgard.se
Bent-Erik Engen
Studie och Yrkesvägledare
Hagaskolan
Telefon: 0766-340 119
E-post: bent-erik.engen@utb.dalsed.se