Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Tips och råd från Konsumentverket i byggtider

Publicerad 2021-04-26

Hantverkare

Varje år finns problem med hantverkstjänster med bland de allra vanligaste klagomålen till såväl Konsumentverket som kommunernas konsumentvägledare. Många problem bottnar i bristande kommunikation mellan beställare och utförare; man tror att man är överens men har olika bild av vad som ska göras och hur.

Många problem skulle kunna undvikas med ett skriftligt avtal mellan parterna och att konsumenterna la ner mer tid på att kolla upp företag innan man anlitade dem. Missförstånd, brister i utförande och tvister kostar varje år konsumenterna, och även företagen, stora summor och mycket tid. På nedanstående länkar hittar du råd för att undvika detta. Dessa riktar sig till både beställare och utförare.

Dals-Eds kommun har en konsumentvägledare som man kan vända sig till för information och stöd:
Monica Johannesson
e-post: monica.johannesson@dalsed.se 
telefon växel: 0534-190 00