Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Två pågående detaljplaner ute för granskning

Publicerad 2021-04-26

Två pågående detaljplaner, ED 10:2 m.fl. (Toppen) samt ED 2:3 och del av ED 10:3 (Terrassparken med omgivning) ligger nu ute för granskning.
Granskningstiden går ut 16 maj 2021.

ED 10:2 m.fl


ED 2:3 och del av ED 10:3