Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Var med och tyck om ny trädvårdsplan!

Publicerad 2021-05-19

Illustration trädvårdsplan

Eds tätort har ett stort inslag av gröna områden och en närhet till eller utsikt över vatten. Det finns många åsikter om hur grönområdena borde skötas. Vissa tycker att träd på en plats stör, medan andra kommer med starka önskemål om bevarande samma träd.
Kommunen har därför en trädvårdsplan som beskriver naturvärdena i olika tätortsnära områden och vilka skötselåtgärder som krävs för att balansera olika intressen. Det är nu dags för en ny trädvårdsplan.

Dals-Eds tätort karakteriseras av ett stort inslag av gröna områden och en närhet/utsikt över vatten. Den smala moränryggen mellan Stora och Lilla Le utgör en ovanlig geologisk formation. Lilla Le är en populär badsjö under sommaren, och gångvägarna runt är ett perfekt promenadstråk året om. Sjön har också en unik sötvattensfauna och sätter en speciell prägel på hela Ed.

Synpunkter på olika gröna områdens karaktär och vilken som vore lämpligaste skötsel för dessa, varierar en hel del mellan olika kommuninvånare. Från vissa personer kommer krav om omedelbart avlägsnande av träd som upplevs som störande på olika sätt, från andra kommer krav om bevarande av de flesta träd på de flesta ställen. Det händer inte sällan att olika önskemål står i direkt motsats till varandra. Kommunens medarbetare får ibland också råd och/eller instruktioner från kommuninvånare som inte heller går i linje med övergripande planer och intentioner.

2004 togs därför ett beslut att utarbeta ett dokument, en trädvårdsplan som beskriver naturvärdena i olika tätortsnära områden och föreslår vilken typ av utveckling som önskas för dem och vilka skötselåtgärder detta kommer att kräva.

Planen från 2004 har nu under 2020- 2021 uppdaterats och aktualiserats i dokumentet nedan.

Dokumentet beskriver naturvärdena i olika tätortsnära områden och föreslår vilken typ av utveckling som önskas för dem och vilka skötselåtgärder detta kommer att kräva. Dokumentet ska efter remissförfarande godkännas av Kommunstyrelsen.

Om du har synpunkter som du vill dela med dig av inför beslutet om ny trädvårdsplan, mejla till kommunstyrelsen@dalsed.se med ämne "Synpunkter på trädvårdsplan 2021" senast 31 maj 2021