2022

Observera att detta är arkiverade nyheter.

janfebmarsaprilmajjunijuliaugsepoktnov

Val till nämnder och styrelser samt budget 2023, plan 2024-2025 på kommunfullmäktige

Publicerad 2022-12-29
Vid årets sista sammanträde i kommunfullmäktige beslutades om ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser inför den kommande mandatperioden 2023-2026 samt budgeten för 2023 och plan för perioden 2025-2025. Budgetförslaget har varit på remiss hos nämnderna i kommunen som yttrat sig kring de mycket stora ekonomiska utmaningar som kommunen står inför och som behöver hanteras stegvis under planperioden. Läs mer i artikeln om valen till nämnder och styrelser samt budgeten.

Gratis WiFi i Dals-Ed

Publicerad 2022-12-29
Dals-Eds kommun erbjuder nu gratis WiFi till sina invånare och besökare på publika och populära platser.

Medborgarlöfte i Dals-Ed 2023–2024

Publicerad 2022-12-13
Under 2023–2024 lovar polisen och kommunen att gemensamt rikta åtgärder mot brottsaktiva, ungdomar och unga vuxna i riskzon för att bli brottsaktiva samt mot brott och otrygghet i det lokala näringslivet.

Sophämtning jul och nyår 2022/23

Publicerad 2022-12-07
Inkörning vid jul/nyår 2022/23
Dag Körs istället
Annandag jul, 26 december Tisdag, 27 december
Tisdag, 27 december Onsdag, 28 december
Torsdag, 5 januari Onsdag, 4 januari
Trettondedag jul, 6 januari Torsdag, 5 januari

OBS! Tänk på att ställa ut kärlen kvällen innan tömningsdag
Om inte kärlet blivit tömt på utsatt dag, låt stå tills hämtning utförts.


Extratider för spontanidrott under jullovet!

Publicerad 2022-12-06

När skolorna har jullov (22 december - 10 januari) blir det hel del extra ledig tid under veckan för spontanidrott/Haga Multisport i idrottshallen Haga.
Du bokar via appen MATCHi.
Passa på!


Test av VMA (Hesa Fredrik) måndag 5/12 2022 kl 15:00

Publicerad 2022-12-05
Den livsviktiga signalen signalen "Viktigt meddelande" kan vara ett livsavgörande hjälpmedel när människor ska varnas och informeras vid allvarliga händelser. Signalen kan till exempel utlösas vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder eller vid störningar i viktiga samhällsfunktioner. Signalen "Viktigt meddelande" testas fyra gånger om året via de varningsanläggningar som finns i de flesta städer och tätorter.


En dag med fokus på tidiga insatser för fullföljda studier

Publicerad 2022-11-30

En inspirerande konferensdag om sammanhållna kommunala insatser för fullföljda studier hölls i Färgelanda 11 november. Dagen arrangerades av Det goda livet i Dalsland, där ett av delområdena inom satsningen är fullföljda studier. Under dagen berättade internationella och nationella aktörer om sina erfarenheter av att ha drivit ”skottlandsmodellen” under en längre tid.


Barn i föräldrars fokus – BiFF

Publicerad 2022-11-25
Barn i föräldrars fokus (BiFF) är ett erbjudande om föräldragrupp till föräldrar som separerat och har svårt att komma överens i frågor som rör barnen.

Sophämtningsturen tisdag 22 november inställd

Publicerad 2022-11-22
Ragn-Sells har tvingats ställa in sophämtningen idag tisdag 22 november till följd av bristande framkomlighet p.g.a. snön. Turen kommer istället att köras torsdag 24 november, och vi ber våra kunder att lämna sopkärlen ute då istället. Var så snäll och skotta runt er soptunna för att möjliggöra tömning.
För den händelse att tömningen inte hinns med 24/11, låt kärlen stå kvar vid vägen tills tömning skett.

Miljonsatsning på kollektivtrafik, mobiltäckning och turism i Dalsland

Publicerad 2022-11-10
Satsningen innefattar olika åtgärder i syfte att stärka Dalslands attraktivitet och konkurrenskraft som samlat ska bidra till det goda livet i Dalsland. 30 miljoner kronor riktas till storregionala kollektivtrafiksatsningar, 15 miljoner kronor går till upprustning av infrastruktur i Dalslands kanal och 3 miljoner går till att investera i en samhällsmast för mobiltäckning.

Underhållsarbete ledningsnät under vecka 45-46

Publicerad 2022-11-01
VA-enheten kommer att genomföra underhåll och förnyelsearbete på ledningsnätet under vecka 45-46. Det är spillvattenledningen och dagvattenledningar som ska förnyas, och sträckan är ca 300m. Arbetet kommer att ske via så kallad relining-teknik, och ett område nära vårdcentralen berörs: Björkhaget, Aspevägen samt Storgatan 7 och 9.


Extratider för spontanidrott under höstlovet!

Publicerad 2022-10-28

När skolorna har höstlov (v.44) blir det hel del extra ledig tid under veckan för spontanidrott/Haga Multisport i idrottshallen Haga.
Du bokar via appen MATCHi.
Passa på!


Försenad sophämtning torsdag 2022-10-27

Publicerad 2022-10-27

P.g.a. sjukdom, kommer abonnenter i Dals-Ed som skulle ha fått tömning av sopor torsdag 2010-10-27, inte att få sina sopor hämtade. Drabbade kunder ombedes lämna sina kärl framme, så kommer de att tömmas imorgon fredag 2022-10-28.


Kommunfullmäktige med nya ledamöter 19 oktober 2022

Publicerad 2022-10-19

Onsdag 19 oktober sammanträder nyvalda kommunfullmäktige på Gamla Real för första gången. Klockan 18:30 är det kaffeservering för såväl politiker som allmänhet, och klockan 19 är det dags för det högtidliga öppnandet av ny mandatperiod.
Kallelse med föredragningslista hittar du här
Fullständiga handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde finns här, eller på kommunkontoret i Ed under kontorstid.
Fullmäktiges sammanträden är offentliga – välkomna!


One Lane Challenge är igång i Ed!

Publicerad 2022-10-06
Tävlingen som arrangeras av KS Edsbowlarna och Eds Bowlinghall inleddes med två kvalstarter den 18 september. Därefter har tävlingen kört igång på allvar den här veckan och kvalet håller på till den 8 oktober följt av finalspel den 9 oktober.

Trafik i samband med Eds marknad hösten 2022

Publicerad 2022-10-06

Lördagen den 8 oktober 2022 stängs centrum av för obehörig trafik på grund av marknaden klockan 08:00-18:00.
Endast Du som är fast boende eller arbetar inom avstängda områden kan erhålla dispens från förbudet. Kontakta kommunens reception eller ring växeln 0534-19000(Passersedeln från vårmarknaden 2022 gäller även höstmarknaden)


Dals-Eds kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2022

Publicerad 2022-09-23
Den 26 september - 2 oktober är det åter dags för Krisberedskapsveckan. En nationell aktivitet som visar hur man kan hantera sin vardag vid exempelvis varubrist, energibrist eller långa elavbrott.

Ombyggnad av reningsverket

Publicerad 2022-09-05
Det pågår arbete med ombyggnad av reningsverket i Dals Eds kommun. Reningsverket byggdes i slutet av 70-talet, och är i stort behov av förnyelse och uppdatering.

Dags för SCB:s medborgarundersökning 2022

Publicerad 2022-09-05

Nu är det dags för höstens omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna har drygt 178 000 invånare i 137 kommuner runt om i Sverige fått en enkät i brevlådan eller via Kivra och därmed möjlighet att tycka till om verksamheterna i sin kommun och hur det är att bo och leva där.


Test av VMA (Hesa Fredrik) måndag 5/9 2022 kl 15:00

Publicerad 2022-09-02
Den livsviktiga signalen signalen "Viktigt meddelande" kan vara ett livsavgörande hjälpmedel när människor ska varnas och informeras vid allvarliga händelser. Signalen kan till exempel utlösas vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder eller vid störningar i viktiga samhällsfunktioner. Signalen "Viktigt meddelande" testas fyra gånger om året via de varningsanläggningar som finns i de flesta städer och tätorter.


Utdelning Hugo Berglunds donationsfond 2022

Publicerad 2022-08-30

Stiftelsen för Hugo Berglunds donationsfond har att årligen i enlighet med fondens statuter bevilja bidrag ur fondens avkastning till näringsidkare, ideella föreningar och privatpersoner inom Töftedals socken.
Ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 30 september 2022.


Programmet för kulturveckan är här!

Publicerad 2022-08-29

Kulturveckan i Dals-Ed arrangeras nu för 11 året i rad. Trots två pandemiår har vi kunnat genomföra kulturveckan.
Dals-Ed har ett rikt kulturliv med föreningar, kulturskola, bibliotek, utställningar, biograf, flera museer med mera.
Vi hoppas att du hittar evenemang under veckan som engagerar dig och som du vill besöka.


Slut på avrådan från bad!

Publicerad 2022-08-26
Efter att nya vattenprover tagits vid Lilla Le och Långelidstjärnet har badvattnet befunnits tjänligt. Kommunen avråder därför inte längre från bad på några av våra badplatser.

“Nattvandring” - Monsterrace lördag 27 aug

Publicerad 2022-08-26
Under "Monsterkvällen" imorgon, kommer personal från ungdomsgården och IFO att röra sig i samhället och vara tillgängliga för att hjälpa och stötta våra ungdomar.

Nu kan du förtidsrösta!

Publicerad 2022-08-24
Förtidsröstningen till de allmänna valen börjar onsdag den 24 augusti 2022.
Du kan förtidsrösta i de allmänna valen på Kommunkontoret, Storgatan 27, Ed fram till och med valdagen.

Avrådan från bad i Lilla Le och i Håbol

Publicerad 2022-08-19
På grund av höga halter E coli bakterier har badvattnet vid badplatsen Lilla Le och badplatsen Långelidstjärnet vid senaste provtagning bedömts otjänligt för bad.
Kommunen avråder därför från bad vid nämnda badplatser.

Åtgärder Väg 2183, Ed-Nössemark

Publicerad 2022-08-17
Trafikverket planerar att förbättra bärigheten på väg 2183, med start från tidigare färdigställd etapp vid Mäfällingen och cirka 12 kilometer söder ut mot Ed.

Angående spolning av avloppsledningar

Publicerad 2022-08-17
Det har kommit till vår kännedom att kommuninnevånare har blivit uppringda av ett företag som erbjuder s.k. stamspolning av avloppsledningar, och vi har fått frågan om Dals-Eds kommun har något med detta att göra.
Vi vill därför informera om kommunen inte har något samarbete med det aktuella företaget.

Aktiviteter inför valet i Dals-Ed

Publicerad 2022-08-17
Information inför röstning i valet 2022, valtidning för unga och sensommarfest med presentation av de lokala politiska partierna i Dals-Ed är några av aktiviteterna inför valet 2022.

Dags för gymnasieelever att hämta busskort

Publicerad 2022-08-11
Gymnasieelever kan hämta sina beställda busskort i kommunhusets reception med början fredag 2022-08-12 klockan 08:00.
De elever som inte skickat/lämnat in ansökan måste göra det omgående. Detsamma gäller för de elever som ansöker om anslutningsresebidrag och inackorderingsbidrag.

Vattenläcka Sågverksvägen/Gamla Edsvägen

Publicerad 2022-08-08
En vattenläcka har uppstått i korsningen mellan Sågverkarevägen och Gamla Edsvägen.
Grävningsarbete pågår under dagen med eventuella störningar i vattenförsörjningen.
En tank med dricksvatten placeras under förmiddagen i närheten av korsningen.


Välkomna till ABC- Föräldraträffar hösten 2022

Publicerad 2022-07-07

OBS NYA DATUM!

 • ABC- träffarna är till för alla med barn i åldrarna 3-12 år
 • En ny föräldragrupp startas upp under hösten 2022
  Vi träffas kl. 16:30-19:00 den 1/11, 15/11, 29/11 och 15/12
 • Vi håller till i Familjecentralens lokal ”Piggelin” vid Edsgärdet
 • Det är gratis att delta och vi bjuder på fika

Ny rektor på Snörrumsskolan från 1 augusti

Publicerad 2022-06-27
Rektorsrekryteringen på Snörrumsskolan F-3 är nu klar. Camilla Wester, nuvarande biträdande rektor på Hagaskolan åk 4-9, tillträder tjänsten den 1 augusti.

Den fortsatta utvecklingen av Le-området/Bälnäs

Publicerad 2022-06-21
Dals-Eds kommun har beviljats bidrag av Naturvårdsverket för att sanera det gamla sågverksområdet vid Bälnäs samt de 8 bostadstomterna som ligger i anslutning till sågverksområdet. Området är nu sanerat och bostadstomterna ligger ute till försäljning. Planeringen för den övriga marken fortsätter.

Möte och prisutdelning för initiativ till Företagssamverkan vid Jordbron

Publicerad 2022-06-21
Den 16 juni hölls ett Företagssamverkansmöte vid Jordbron och Sven Johansson Bygg i Ed. Till mötet anslöt bl.a. Kommunpolis, Säkerhetssamordnare, Näringslivsutvecklare, representanter från Securitas samt representant för Företagarna för att stötta i Företagssamverkans initiativ.

Uppstart för Trygghets- och säkerhetsrådet i Ed

Publicerad 2022-06-21
I slutet på maj genomförde Dals-Eds kommun med Kommunalråd, Polis och Säkerhetssamordnare tillsammans med aktörer från hela samhället i kommunen sitt första Trygghets- och säkerhetsråd.

Test av VMA (Hesa Fredrik) måndag 13/6 2022 kl 15:00

Publicerad 2022-06-10
Den livsviktiga signalen signalen "Viktigt meddelande" kan vara ett livsavgörande hjälpmedel när människor ska varnas och informeras vid allvarliga händelser. Signalen kan till exempel utlösas vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder eller vid störningar i viktiga samhällsfunktioner. Signalen "Viktigt meddelande" testas fyra gånger om året via de varningsanläggningar som finns i de flesta städer och tätorter.

TACK TILL ALLA SOM GJORDE BLODOMLOPPET I DALS-ED TILL EN BRAK-SUCCE!

Publicerad 2022-05-20
I måndags var det 381 deltagare som sprang, joggade eller gick Blodomloppet! Terrassparken fungerade perfekt för arrangemanget som hölls i bästa solskensväder med lugna vindar. Loppet drog även en del långväga besökare och från våra grannkommuner.

Resultat från marknadsundersökning kring bostäder i Dals-Eds kommun

Publicerad 2022-05-12
Under februari och mars genomfördes en marknadsundersökning kring bostäder i Dals-Eds kommun. Totalt deltog 392 personer i målgruppen (invånare i åldern 50 +). Syftet med undersökningen var att skapa en bättre bild av behov och efterfråga på bostadsmarknaden genom att se på hur köerna ser ut, var målgruppen bor idag, vad och var boende efterfrågas och hur man ser på vanligt boende som kan göras om till trygghetsboende. En särskild del av undersökningen avsåg också intresset kring den detaljplanerade och obebyggda tomt som finns i anslutning till Linden (Linden 2).

Gratis buss till VårRuset i Vänersborg

Publicerad 2022-05-04

Det finns lediga platser kvar på buss till Vårruset i Vänersborg den 5 maj. Bussen avgår kl. 17.00 från kommunhuset.
Anmälan till Vårruset gör ni själva. Se www.varruset.se för mer information.
Anmälan till bussen görs till kommunens växel, 0534-19000.
Först till kvarn gäller!


Sommarsimskola 2022

Publicerad 2022-04-29
Platser och tid: Badplatserna i Töftedal, Nössemark och Håbol v 26 och 27, badplatsen vid Lilla Le i Ed v 28 och 29. Minst 3 anmälda deltagare på badplatsen.

Dals-Ed …that Hometown feeling

Publicerad 2022-04-26
Evenemang! Visst låter det fantastiskt att vi efter nästan två år av olika former av restriktioner kan börja planera för att återigen kunna genomföra olika former av evenemang i stort som smått. För oss i Dals-Ed så är det kanske extra viktigt eftersom vi har en lång tradition av att i hela kommunen och under alla årstider samla oss både som arrangörer och som besökare till stora evenemang. Den här traditionen av att genomföra evenemang som kräver samarbete mellan människor, företag och föreningar, är en viktig del av vår identitet i Dals-Ed. Evenemangen ökar attraktiviteten, bidrar till handel och affärer samt ger den där goa känslan av samhörighet och samverkan. Kommunstyrelsen har därför beslutat att det ska vara inriktningen för marknadsföringen av hela platsen Dals-Ed - that Hometown feeling.

Nu startar vi upp Trivselträffar på Linden - "ÄNTLIGEN MÅNDAG!"

Publicerad 2022-04-25
Nu startar vi upp Trivselträffar på Linden, ”ÄNTLIGEN MÅNDAG”. Vi hälsar ALLA SENIORER välkomna till Trivsel och Gemenskap. Vi har bokat in fem måndagar när vi träffas och fikar och umgås ett par timmar med varandra och varje gång blir det någon form av underhållning.

Trafik i samband med Eds marknad våren 2022

Publicerad 2022-04-25

Lördagen den 30 april 2022 stängs centrum av för obehörig trafik på grund av marknaden klockan 06:00-18:00.
Endast Du som bedriver verksamhet, är fast boende eller arbetar inom avstängda områden kan erhålla dispens från förbudet. Kontakta kommunens reception eller ring växeln 0534-19000(Passersedeln 2019 gäller även höstmarknaden)


Starta eget företag i sommar med UngDrive Academy!

Publicerad 2022-04-22
Dals-Eds kommun erbjuder i år dig som går i årskurs åtta och nio samt årskurs ett och två på gymnasiet att starta företag med UngDrive Academy under sommaren 2022! Idén är ett resultat av ett medborgarförslag. OBS! Begränsat antal platser!

Kommuner i Dalsland samverkar för att bli starkare tillsammans

Publicerad 2022-04-22
Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud samverkar för att öka sin gemensamma kapacitet. Det sker under namnet 4D, som står för fyra Dalslandskommuner. Effektiviserad och kvalitetssäkrad verksamhet. Säkerställd kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt minskad sårbarhet. Stärkt gemensam utvecklingskraft och attraktivitet. Så beskrivs det övergripande syftet, vilket framgår av avsiktsförklaringen som antagits av 4D-kommunerna.

SMS-LIVRÄDDARE

Publicerad 2022-04-11
Som sms-livräddare kan din insats betyda en andra chans för en medmänniska som drabbats av hjärtstopp. Du bidrar med extra trygghet och säkerhet i samhället genom att du snabbt kan vara på plats när någon drabbats och hjälpa till i väntan på ambulans och räddningstjänst.

Folkhälsoinsatser 2022

Publicerad 2022-04-08
I Dals-Eds kommun beslutar ett folkhälsoråd om folkhälsoinsatser som genomförs varje år.
Här kan du läsa om vilka folkhälsoinsatser vi planerar att genomföra under 2022.

Sophämtning i Rölanda fredag 8 april inställd

Publicerad 2022-04-08
Ragn-Sells har tvingats ställa in sophämtningen i i Rölanda fredag 8 april till följd av bristande framkomlighet p.g.a. snön. Turen kommer istället att köras söndag 10 april, och vi ber våra kunder att lämna sopkärlen ute då istället. Var så snäll och skotta runt er soptunna för att möjliggöra tömning.

Sophämtning kommande helger vår 2022

Publicerad 2022-04-07

Under kommande helger 2022 kommer sopor att hämtas enligt följande schema:

Inkörning vid helgdagar våren 2022
Helgdag Körs istället
Skärtorsdag 14/4 Onsdag 13/4
Långfredag 15/4 Torsdag 14/4
Annandag påsk 18/4 Tisdag 19/4
Tisdag 19/4 Onsdag 20/4
Kristi himmelsfärds dag 26/5 Onsdag 25/5
Fredag 27/5 Torsdag 26/5
Nationaldagen 6/6 Körs in på ordinarie dag
Måndag 6/6
Torsdag 23/6 Onsdag 22/6
Midsommarafton 24/6 Torsdag 23/6

Om inte kärlet blivit tömt på utsatt dag, LÅT STÅ tills tömning skett.
Tänk på att ställa ut kärlen kvällen INNAN ordinarie tömningsdag!


Trafiksäkerhetsplan för Dals-Eds kommun

Publicerad 2022-03-24
Dals-Eds kommun kommer under 2022 att ta fram en trafiksäkerhetsplan. Trafiksäkerhetsplanens syfte är att identifiera och prioritera de behov som finns för att öka trafiksäkerheten för gång-, cykel-, bil och kollektivtrafik inom Dals-Eds kommun.

Rapport från informationsmötet om planprogram för Le-området 16 mars

Publicerad 2022-03-21
Kommunstyrelsen har beslutat att skicka ut planprogram för Le-området på samråd. Samrådstiden är 3 mars – 7 april 2022. Under onsdagskvällen den 16 mars genomfördes ett välbesökt informationsmöte på Utvecklingscenter kring de olika delområden som planprogrammet omfattar. Vid informationsmötet inkom flera värdefulla frågeställningar och synpunkter att ha med i det fortsatta arbetet. Läs mer om detta och hur du kan engagera dig vidare och komma in med idéer för hur vi tillsammans kan utveckla området!

Enkät om brott & otrygghet i Dals-Ed

Publicerad 2022-03-21
En enkätundersökning som genomförs av Dals-Eds kommun och kommunpolis. Syftet är att öka kunskapen om brott och otrygghet hos företagen i kommunen. Den är också en viktig del i vårt näringslivsarbete och kommunens medborgarlöfte så vi är mycket tacksamma om ni som företagare tar er tid att besvara frågorna.

Välkomna till ABC- nya föräldraträffar våren 2022

Publicerad 2022-03-15
Alla Barn i Centrum
 • ABC- träffarna är till för alla föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år.
 • Tisdagar 16.30 -19.00
 • 12/4, 26/4, 10/5, 24/5
 • Sista anmälningsdag tisdagen 29/3. Först till kvarn…
 • Vi träffas i familjecentralens lokal ”Piggelin” på Edsgärdet.

Det är gratis att delta och gratis kursmaterial. Vi bjuder på fika


Till stöd för fred, demokrati och för solidaritet med befolkningen i Ukraina

Publicerad 2022-03-14
Vi vill på det här sättet uttrycka vårt stöd för fred, demokrati och för solidaritet med befolkningen i Ukraina. Våra tankar går till den hårt drabbade civilbefolkningen och vi förfasas över det våld och den osäkerhet som befolkningen tvingas utstå.

Årets Edare 2022

Publicerad 2022-03-10

Priset utdelas till enskild person/personer eller organisation för värdefulla insatser eller prestationer. Det kan vara kulturella eller idrottsliga prestationer. Det kan även handla om insatser eller prestationer inom andra områden, exempelvis i föreningslivet. Pristagaren/pristagarna skall vara folkbokförda i Dals-Eds kommun. Prissumman är 10.000 kr. Fokusnämnden utser pristagare.


Inbjudan till samråd - Planprogram Le-området

Publicerad 2022-03-03
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningar för utveckling av Le-området samt att se över vilka behov som finns för att möjliggöra önskad utveckling. Planprogrammet ska även vara ett underlag för framtida detaljplaner och utveckling av området.
Ett informationsmöte om programförslaget kommer att hållas onsdagen den 16 mars kl.18.00-19:00 på Utvecklingscenter, Viksgärdet 8, 668 31 Ed (sammanträdesrum “Stora Salen”)

Test av VMA (Hesa Fredrik) måndag 7/3 2022 kl 15:00

Publicerad 2022-03-02
Den livsviktiga signalen signalen "Viktigt meddelande" kan vara ett livsavgörande hjälpmedel när människor ska varnas och informeras vid allvarliga händelser. Signalen kan till exempel utlösas vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder eller vid störningar i viktiga samhällsfunktioner. Signalen "Viktigt meddelande" testas fyra gånger om året via de varningsanläggningar som finns i de flesta städer och tätorter.


Medborgarlöfte i Dals-Ed 2022

Publicerad 2022-02-25
Under 2022 lovar polisen och kommunen att gemensamt verka för att öka tryggheten på allmän plats samt att i ökad omfattning rikta fokus mot brottslighet som drabbar det lokala näringslivet.

Sophämtning i Håbol måndag 21 februari inställd

Publicerad 2022-02-21
Ragn-Sells har tvingats ställa in sophämtningen i Håbol måndag 21 februari till följd av bristande framkomlighet p.g.a. snön. Turen kommer istället att köras lördag 26 februari eller söndag 27 februari, och vi ber våra kunder att lämna sopkärlen ute då istället.

Grävningsarbeten våren/sommaren 2022

Publicerad 2022-02-16
I samband med ett nytt tillstånd för drift av Brattesta reningsverk har Dals-Eds kommun under en längre period arbetat med planering av olika insatser för att möta villkoren i det nya tillståndet.

Polispreparand startas på Campus Dalsland

Publicerad 2022-02-15
Nu planläggs en polispreparandutbildning vid Campus Dalsland med start våren 2023. Det är ett samarbete mellan polismyndigheten i Fyrbodal och Campus Dalsland.

Är du utvald att delta i årets folkhälsoenkät "Hälsa på lika villkor"?

Publicerad 2022-02-15
Ta chansen att göra din röst hörd. Ditt enkätsvar är viktigt och unikt och kan inte ersättas av någon annans. Med hjälp av ditt och andras svar får vi en bild av hur våra invånare mår och om hur hälsan har utvecklats över tid, både i kommunerna och i länet. Det gör att vi kan planera folkhälsoinsatser utifrån behov som bidrar till en god och jämlik hälsa i Västra Götaland.

Merparten av restriktionerna mot covid-19 tas bort den 9 februari

Publicerad 2022-02-09
Trots hög smittspridning och hög sjuklighet i samhället ger omikronvarianten färre allvarliga fall av sjukdom jämfört med andra varianter vilket minskat belastningen på samhället. Även om pandemin inte är över är det därför möjligt att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19 onsdagen den 9 februari. Folkhälsomyndigheten hemställer till regeringen om att covid-19 ska upphöra att betraktas som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

Evenemangsmedel 2022

Publicerad 2022-01-31

Det finns möjlighet att söka medel för att genomföra evenemang under 2022 i kommunen. Kommunstyrelsen har detta år avsatt 100.000 kr totalt att fördela på inkomna ansökningar. På det sättet vill kommunen underlätta att de tidigare upparbetade evenemangen kan leva vidare. Sedan kan det skapa möjligheter för att nya kreativa idéer kan bidra till ett ännu bredare evenemangsutbud.


Marknadsundersökning kring bostäder

Publicerad 2022-01-27

Kommuner ansvarar för bostadsförsörjningen för sina medborgare och ett av Dals-Eds kommuns utvecklingsmål är att erbjuda attraktiva boendemiljöer där invånare i alla målgrupper är nöjda med utbudet av olika boendeformer. Under februari kommer vi att genomföra en undersökning bland kommuninvånare som fyllt 50 år för att få en bättre bild av hur ni upplever er bostadssituation och vilka tankar ni har kring framtiden.

OBS! Undersökningen genomförs via företaget PFM Research Sverige AB


Dals-Eds skolor och covid v.4

Publicerad 2022-01-21
Smittspridningen fortsätter att vara hög i vårt samhälle vilket innebär en hel del personalfrånvaro och i vissa verksamheter är det särskilt märkbart.
Haga förskola kommer att hållas stängd måndag den 24 januari - onsdag den 26 januari med undantag för barn vars båda vårdnadshavare har samhällsviktiga tjänster. Hagaskolan åk 4-9 har fjärrundervisning måndag den 24 januari på grund av fortsatt hög covidrelaterad frånvaro bland elever och personal.

Om coronasituationen i våra skolor

Publicerad 2022-01-18
Vi har en ökad smittspridning i samhället och så även i FOKUS verksamheter. Skolorna har för närvarande en generell smittspridning med hög frånvaro bland elever och personal.
På grund av den höga frånvaron bland personalen har vi svårt att bemanna undervisningen, och får lösa varje dag efter förutsättningarna som finns.

Filmfestival på Dal 2022 ställs in

Publicerad 2022-01-14
Styrelsen för Filmföreningen på Dal beslutade igår att ställa in årets upplaga av Filmfestival på Dal pga den ökade smittspridningen och tillgången på nya filmer.

Välkomna till ABC- Föräldraträffar våren 2022

Publicerad 2022-01-13

Vi startar upp ytterligare en omgång ABC föräldraträffar då intresset varit stort.

 • ABC- träffarna är till för alla med barn i åldrarna 3-12 år
 • En ny föräldragrupp startas upp under våren 2022
  Tisdagar kl. 16:30-19:00 den 8/3, 22/3, 5/4 och 19/4
 • Vi träffas i familjecentralens lokaler på Edsgärdet.
 • Det är gratis att delta, så först till kvarn.
 • Vi bjuder på fika.

Fortsatt ansträngt läge för bemanningen i kommunens verksamheter

Publicerad 2022-01-05
Den fortsatt höga smittspridningen i vår kommun medför fortsatta utmaningar med att bemanna verksamheten fullt ut. Det är inte bara covid som ställer till det för oss kommuninvånare utan även vanliga förkylningar, influensor och magsjuka.

janfebmarsaprilmajjunijuliaugsepoktnovTill toppen på sidanSidan uppdaterades 2023-01-03