Hoppa till innehållet

Åtgärder Väg 2183, Ed-Nössemark

Publicerad 2022-08-17
Trafikverket planerar att förbättra bärigheten på väg 2183, med start från tidigare färdigställd etapp vid Mäfällingen och cirka 12 kilometer söder ut mot Ed.

Angående spolning av avloppsledningar

Publicerad 2022-08-17
Det har kommit till vår kännedom att kommuninnevånare har blivit uppringda av ett företag som erbjuder s.k. stamspolning av avloppsledningar, och vi har fått frågan om Dals-Eds kommun har något med detta att göra.
Vi vill därför informera om kommunen inte har något samarbete med det aktuella företaget.

Aktiviteter inför valet i Dals-Ed

Publicerad 2022-08-17
Information inför röstning i valet 2022, valtidning för unga och sensommarfest med presentation av de lokala politiska partierna i Dals-Ed är några av aktiviteterna inför valet 2022.

Dags för gymnasieelever att hämta busskort

Publicerad 2019-08-09
Gymnasieelever kan hämta sina beställda busskort i kommunhusets reception med början fredag 2022-08-12 klockan 08:00.
De elever som inte skickat/lämnat in ansökan måste göra det omgående. Detsamma gäller för de elever som ansöker om anslutningsresebidrag och inackorderingsbidrag.

Vattenläcka Sågverksvägen/Gamla Edsvägen

Publicerad 2022-08-08
En vattenläcka har uppstått i korsningen mellan Sågverkarevägen och Gamla Edsvägen.
Grävningsarbete pågår under dagen med eventuella störningar i vattenförsörjningen.
En tank med dricksvatten placeras under förmiddagen i närheten av korsningen.

Välkomna till ABC- Föräldraträffar hösten 2022

Publicerad 2022-07-07
  • ABC- träffarna är till för alla med barn i åldrarna 3-12 år
  • En ny föräldragrupp startas upp under hösten 2022
    Vi träffas tisdagar kl. 16:30-19:00 den 27/9, 11/10, 25/10 och 15/11
  • Vi håller till i Familjecentralens lokal ”Piggelin” vid Edsgärdet
  • Det är gratis att delta och vi bjuder på fika

Ny rektor på Snörrumsskolan från 1 augusti

Publicerad 2022-06-27
Rektorsrekryteringen på Snörrumsskolan F-3 är nu klar. Camilla Wester, nuvarande biträdande rektor på Hagaskolan åk 4-9, tillträder tjänsten den 1 augusti.

Den fortsatta utvecklingen av Le-området/Bälnäs

Publicerad 2022-06-21
Dals-Eds kommun har beviljats bidrag av Naturvårdsverket för att sanera det gamla sågverksområdet vid Bälnäs samt de 8 bostadstomterna som ligger i anslutning till sågverksområdet. Området är nu sanerat och bostadstomterna ligger ute till försäljning. Planeringen för den övriga marken fortsätter.

Möte och prisutdelning för initiativ till Företagssamverkan vid Jordbron

Publicerad 2022-06-21
Den 16 juni hölls ett Företagssamverkansmöte vid Jordbron och Sven Johansson Bygg i Ed. Till mötet anslöt bl.a. Kommunpolis, Säkerhetssamordnare, Näringslivsutvecklare, representanter från Securitas samt representant för Företagarna för att stötta i Företagssamverkans initiativ.

Uppstart för Trygghets- och säkerhetsrådet i Ed

Publicerad 2022-06-21
I slutet på maj genomförde Dals-Eds kommun med Kommunalråd, Polis och Säkerhetssamordnare tillsammans med aktörer från hela samhället i kommunen sitt första Trygghets- och säkerhetsråd.

Test av VMA (Hesa Fredrik) måndag 13/6 2022 kl 15:00

Publicerad 2022-06-10
Den livsviktiga signalen signalen "Viktigt meddelande" kan vara ett livsavgörande hjälpmedel när människor ska varnas och informeras vid allvarliga händelser. Signalen kan till exempel utlösas vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder eller vid störningar i viktiga samhällsfunktioner. Signalen "Viktigt meddelande" testas fyra gånger om året via de varningsanläggningar som finns i de flesta städer och tätorter.

TACK TILL ALLA SOM GJORDE BLODOMLOPPET I DALS-ED TILL EN BRAK-SUCCE!

Publicerad 2022-05-20
I måndags var det 381 deltagare som sprang, joggade eller gick Blodomloppet! Terrassparken fungerade perfekt för arrangemanget som hölls i bästa solskensväder med lugna vindar. Loppet drog även en del långväga besökare och från våra grannkommuner.