Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Är du utvald att delta i årets folkhälsoenkät "Hälsa på lika villkor"?

Publicerad 2022-02-15
Årets folkhälsoenkät "Hälsa på lika villkor"
Årets folkhälsoenkät
Illustration: VGR

Ta chansen att göra din röst hörd. Ditt enkätsvar är viktigt och unikt och kan inte ersättas av någon annans. Med hjälp av ditt och andras svar får vi en bild av hur våra invånare mår och om hur hälsan har utvecklats över tid, både i kommunerna och i länet. Det gör att vi kan planera folkhälsoinsatser utifrån behov som bidrar till en god och jämlik hälsa i Västra Götaland.

Enkäten skickas i år ut till 92 000 slumpmässigt utvalda invånare från 16 år och uppåt i Västra Götaland. Det är bara de som blivit utvalda och fått den skickad till sig som kan svara. All information om enkäten och resultat från tidigare års undersökningar hittar du här:
www.vgregion.se/folkhalsoenkaten