Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Åtgärder Väg 2183, Ed-Nössemark

Publicerad 2022-08-17
Bil på väg, Trafikverkets logo

Trafikverket planerar att förbättra bärigheten på väg 2183, med start från tidigare färdigställd etapp vid Mäfällingen och cirka 12 kilometer söder ut mot Ed.

Vägen är i dag 5,5 till 6 meter bred och på vissa sträckor är bärigheten (hållfastheten) mycket dålig. Trafiksäkerheten på vägsträckan är låg på grund av de kurvor som finns och den dåliga sikten på vissa delar av sträckan.

Genom att förstärka stora delar av sträckan och bredda kurvor kommer trafiksäkerheten och framkomligheten att förbättras.

Läs mer om åtgärderna på Trafikverkets projektsida