Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Dags för SCB:s medborgarundersökning 2022

Publicerad 2022-09-05

Påminnelse SCB:s medborgarundersökning

Nu är det dags för höstens omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får drygt 178 000 invånare i 137 kommuner runt om i Sverige en enkät i brevlådan eller via Kivra och därmed möjlighet att tycka till om verksamheterna i sin kommun och hur det är att bo och leva där.

Vi vill att du som bor i Dals-Eds kommun ska trivas!

Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker.

Vi vill erbjuda dig och alla andra som bor i Dals-Eds kommun så bra service som möjligt.
För att kunna göra det, är det viktigt att veta vad du tycker om kommunen och vår verksamhet.

  • Vad tycker du om Dals-Eds kommun som en plats att leva och bo på?
  • Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator, vägar och kommunikationer?
  • Hur ser du på din möjlighet att ha inflytande på det som beslutas i kommunen?

För att få svar på våra frågor samarbetar vi med Statistiska centralbyrån, SCB, som genomför en enkätundersökning under hösten 2022.

1000 invånare i Dals-Eds kommun har med statistiska metoder valts ut av SCB och vi hoppas att de utvalda vill ta sig tid att svara på frågorna.

Vi är medvetna om att en del frågor kan vara svåra att svara på, men detta är en attitydundersökning och det är din uppfattning vi vill ta del av.
Vi har tidigare gjort undersökningen 2010, 2014, 2016, 2018 och 2019.
Genom dina svar bidrar du till att ge oss bra underlag till förbättringar.

Om du inte haft turen att vara bland de utvalda, finns andra sätt att kommunicera dina synpunkter, se den här sidan.

Tack på förhand för din medverkan!

Martin Carling
Kommunstyrelsens ordförande


Tidsplan för insamling av enkäter

Utsändning av informationsbrev med inloggningsuppgifter till webbenkäten 24 augusti - 30 augusti
Utsändning av enkät 5 september- 23 september (om enkäten inte besvarats på webben)
Sista dag för att skicka in enkäten med post 31 oktober
Insamlingen stänger samt sista dag för att besvara webbenkäten 3 november kl. 13.00