Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Dals-Eds skolor och covid v.4

Publicerad 2022-01-21
Coronavirus (datorrenderad bild)

Smittspridningen fortsätter att vara hög i vårt samhälle vilket innebär en hel del personalfrånvaro och i vissa verksamheter är det särskilt märkbart.

Haga förskola kommer att hållas stängd måndag den 24 januari - onsdag den 26 januari med undantag för barn vars båda vårdnadshavare har samhällsviktiga tjänster. Hagaskolan åk 4-9 har fjärrundervisning måndag den 24 januari på grund av fortsatt hög covidrelaterad frånvaro bland elever och personal.

För elever som behöver fritidsplats denna tid erbjuds eleverna istället att vara i skolan för att ta del av fjärrundervisningen. Beslut gällande resten av veckan meddelas under måndag förmiddag. Vårdnadshavare uppmanas att hålla sig närmare informerad på lärplattformen Vklass.

För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög ändras nu förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Läs mer om de ändrade förhållningsreglerna på Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/mycket-hog-smittspridning-av-covid-19-kraver-anpassade-forhallningsregler-och-prioriterad-testning/