Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Folkhälsoinsatser 2022

Publicerad 2022-04-08
Hoppande barn, kommunvapen Dals-Eds kommun

I Dals-Eds kommun beslutar ett folkhälsoråd om folkhälsoinsatser som genomförs varje år. Under 2022 genomförs följande folkhälsoinsatser:

  • Projekt “Barns goda levnadsvanor” med flera olika delar, bl a utveckling av ett koncept för fysisk aktivitet efter skolan i samverkan mellan skola och föreningar, matlagningskurser för småbarnsföräldrar, sammanställning av fysiska aktiviteter för barn och unga, utvecklad samverkan mellan hemkunskap och skolkök mm.
  • Satsning på att minska ofrivillig ensamhet i samverkan med civilsamhället
  • Arbete med Hållbarhetsåret 2022 
  • Utveckling av Ungdomsforum - inflytande för unga där politiker och unga träffas några gånger/år för att hitta gemensamma utvecklingsfrågor att jobba tillsammans med.
  • Utveckling av föräldraskapsstöd till tonårsföräldrar.
  • Projekt “Trygghet och arbetsro på Hagaskolan” där ett trygghetsteam har skapats för att utveckla arbete med rastaktiviteter, värdegrundsarbete, trygghet mm.
  • Kunskapsspridning om psykisk hälsa, bl a genom kurser i Mental Health First Aid (MHFA) för personal i skola och äldreomsorg.
  • Projekt “Läsförståelse och språkutveckling på Snörrumskolan och Hagaskolan”
  • Drogprevention - kartläggning och stöd till tonårsföräldrar
  • Utveckling av måltidspedagogik i förskolan och Food Lab - provstationer för nya livsmedel i grundskolan.