Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Försenad sophämtning torsdag 2022-10-27

Publicerad 2022-10-27

Soptunnor

P.g.a. sjukdom, kommer abonnenter i Dals-Ed som skulle ha fått tömning av sopor torsdag 2010-10-27, inte att få sina sopor hämtade. Drabbade kunder ombedes lämna sina kärl framme, så kommer de att tömmas imorgon fredag 2022-10-28.