Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Fortsatt ansträngt läge för bemanningen i kommunens verksamheter

Publicerad 2022-01-05
Coronavirus (datorrenderad bild)

Den fortsatt höga smittspridningen i vår kommun medför fortsatta utmaningar med att bemanna verksamheten fullt ut. Det är inte bara covid som ställer till det för oss kommuninvånare utan även vanliga förkylningar, influensor och magsjuka.

Regelverket kring smittspårning och den tid det tar att få provsvar innebär en fortsatt begränsning i möjligheterna att bemanna verksamheterna. Vi kommer därför att tvingas prioritera våra insatser utifrån läget under några veckor för att klara av att fortsätta ge god omvårdnad till dem som behöver det. Avsikten med åtgärderna är att frigöra resurser i form av personal till andra verksamheter för att stötta upp där underskott finns.

Vi ber att närstående avstår besök till boende på Edsgärdet eller Hagalid. Vid besök till dem som tar emot insatser genom hemtjänsten ber vi om extra försiktighet, för att minska risken för ytterligare smittspridning.

Kommunens personal kommer från torsdag 6 januari att bära visir vid nära kontakter för att minska risken för smittspridning.

Vi ber om er förståelse för situationen.

Med vänlig hälsning
Enhetscheferna inom Socialförvaltningen


Verksamhetsspecifik information

LSS:

  • Den dagliga verksamheten kommer till stora delar att hållas stängd, med start fr.o.m. fredag 7/1-2022
  • Perioden för stängning är 7/1-2022 t.o.m. 21/1-2022, men kan komma att förlängas om situationen med smittspridning och smittspårning kvarstår.
  • Planen i nuläget är att den dagliga verksamheten öppnar fullt ut igen den 24/1-2022 om inte situationen kvarstår eller förvärras

Hemtjänst:

  • Ingen ytterligare information i nuläget.

 
Särskilt boende och Korttidsboende:

  • Ingen ytterligare information i nuläget.

Hemsjukvård:

  • Ingen ytterligare information i nuläget.

 
Vid eventuella allmänna frågor kring ovanstående information hänvisas till kommunchef Agneta Johansson 0534-19004 agneta.johansson@dalsed.se