Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Kommunfullmäktige med nya ledamöter 19 oktober 2022

Publicerad 2022-10-19
DEK ordförandeklubba

Onsdag 19 oktober sammanträder nyvalda kommunfullmäktige på Gamla Real för första gången. Klockan 18:30 är det kaffeservering för såväl politiker som allmänhet, och klockan 19 är det dags för det högtidliga öppnandet av ny mandatperiod.

Kallelse med föredragningslista hittar du här

Fullständiga handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde finns här, eller på kommunkontoret i Ed under kontorstid.

Fullmäktiges sammanträden är offentliga – välkomna!