Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Merparten av restriktionerna mot covid-19 tas bort den 9 februari

Publicerad 2022-02-09
Coronavirus (datorrenderad bild)

Trots hög smittspridning och hög sjuklighet i samhället ger omikronvarianten färre allvarliga fall av sjukdom jämfört med andra varianter vilket minskat belastningen på samhället. Även om pandemin inte är över är det därför möjligt att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19 onsdagen den 9 februari. Folkhälsomyndigheten hemställer till regeringen om att covid-19 ska upphöra att betraktas som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

Åtgärderna mot smittspridningen ska vara proportionerliga och inte mer inskränkande än nödvändigt. Smittan kommer fortsätta att spridas men ger inte längre lika allvarliga konsekvenser för samhället som tidigare. Folkhälsomyndigheten hemställer därför till regeringen om att häva klassificeringen av covid-19 som samhälls- och allmänfarlig sjukdom.

-Individen har fortsatt stort ansvar att inte sprida smittan vidare genom att stanna hemma när man är sjuk med symtom på covid-19 och att vaccinera sig, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller efter den 9 februari.

Myndighetsrekommendationer från 9 februari

 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Detta gäller inom vård- och äldreomsorg från 9 februari. Från 9 februari rekommenderas regionerna att fokusera testning och smittspårning till att skydda sköra grupper inom hälso- och sjukvården och omsorgen:

 • Lokala rutiner för säkra besök SÄBO
 • Hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare ska testas vid symtom på covid-19.
 • Den som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma/undvika nära kontakt med andra i minst 5 dagar varav 2 dygn utan feber och med klar förbättring. Rekommendationen kompletterar rekommendationen om stanna hemma och undvika nära kontakt med andra vid sjukdom.
 • Fortsatt arbete med riskreducerande åtgärder efter riskbedömning.

Exempel på regleringar som upphör den 9 februari

Folkhälsomyndigheten har beslutat att upphäva alla föreskrifter under Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och Tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. De innefattar bland annat att deltagarbegränsningar, krav på avstånd mellan sällskap, vaccinationsbevis samt att serveringsställen ska stänga kl. 23 upphör att gälla från och med den 9 februari.

Allmänna råd och rekommendationer som upphör den 9 februari

 • Rådet till kollektivtrafik om att behålla turtäthet.
 • Rådet om munskydd vid trängsel i kollektivtrafik.
 • Rådet till alla enskilda som har möjlighet att arbeta hemma.
 • Råden till arbetsgivare.
 • Rådet till föreningar för kultur, idrott och fritid att avstå från att arrangera cuper och läger inomhus upphör.
 • Rekommendationen om delvis distansundervisning vid utbildning av vuxna.

Ändrad provtagningsindikation från den 9 februari

 • Ny provtagningsindikation fokuserar testning på personal och patienter inom hälso- och sjukvård och omsorg, men utelämnar den breda allmänheten.