Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Möte och prisutdelning för initiativ till Företagssamverkan vid Jordbron

Publicerad 2022-06-21
Företagssamverkan vid Jordbron
De närvarande vid mötet

Den 16 juni hölls ett Företagssamverkansmöte vid Jordbron och Sven Johansson Bygg i Ed. Till mötet anslöt bl.a. Kommunpolis, Säkerhetssamordnare, Näringslivsutvecklare, representanter från Securitas samt representant för Företagarna för att stötta i Företagssamverkans initiativ.

Vid mötet diskuterades lägesbild för det brottsförebyggande arbetet, brott och otrygghet särskilt riktat mot näringslivet i kommunen. Representanterna för Securitas delade med sig av kunskaper kopplat till egenskydd som företagare samt hur Securitas arbetar både generellt och lokalt i kommunen för att stärka säkerheten.

Veronica Horn och Mikael Erlandsson
Under mötet delade även representanten för Företagarna, Mikael Erlandsson ut pris till Veronica Horn och Företagssamverkan vid Jordbron för sitt initiativ och arbete i att stärka tryggheten hos företagarna vid Jordbron.