Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Om busskort och andra bidrag inför läsåret 2022/2023 för dig som är gymnasieelev

Publicerad 2022-06-28

Buss Västtrafik

Blanketter inför läsåret 2022/2023

Nedanstående blanketter kan vara av intresse för dig som gymnasieelev inför läsåret 2022/2023.

Blanketterna kan hämtas här under rubrik Skola & utbildning

Kan också beställas via kommunens växel 0534-190 00.

  1. Ansökan om inackorderingsbidrag (för närvarande 1 590 kr/månad x 9 månader) gäller elever som ska bo på studieorten och i enlighet med FOKUS-nämndens regler är berättigade till inackorderingsbidrag.
    För dig som kommer att studera vid en fristående gymnasieskola (friskola) söks inackorderingsbidrag hos CSN. Är du osäker på om din gymnasieskola är kommunal eller fristående, tag kontakt med den skola där du ska börja studera.
  2. Ansökan om busskort gäller elever som ska åka buss till Åmål, Bengtsfors, Mellerud, Uddevalla, Vänersborg eller Trollhättan. För att busskorten ska hinna komma i tid ska blanketten ska vara inskickad/inlämnad till FOKUS-förvaltningen senast den 29 juli 2022. Busskortet hämtas sedan på kommunkontoret veckan innan skolstart.
  3. Ansökan om kontantbidrag (för närvarande 490 kr/månad x 9 månader) gäller resande elever som inte är berättigade till inackorderingsbidrag, men som istället för busskort önskar kontantersättning motsvarande värdet av busskortet.
  4. Ansökan om anslutningsbidrag (för närvarande 200 kr/månad x 9 månader) gäller elever som har busskort/kontantbidrag och där avståndet mellan hemmet och närmaste hållplats är minst 4 km.

Ytterligare information finns tillsammans med resp. blankett.

Ansökningarna ska vara FOKUS-förvaltningen tillhanda senast den 29 juli 2022.

OBS! Ny ansökan inlämnas inför varje nytt läsår!

Med vänliga hälsningar
FOKUS-förvaltningen