Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Om coronasituationen i våra skolor

Publicerad 2022-01-18
Coronavirus (datorrenderad bild)

Vi har en ökad smittspridning i samhället och så även i FOKUS verksamheter. Skolorna har för närvarande en generell smittspridning med hög frånvaro bland elever och personal.

På grund av den höga frånvaron bland personalen har vi svårt att bemanna undervisningen, och får lösa varje dag efter förutsättningarna som finns.

Eleverna i åk 7-9 kommer att ha fjärrundervisning onsdag 19 januari till fredag 21 januari. Eleverna följer ordinarie schema. Elever och vårdnadshavare ombeds att läsa på Vklass för mer information kring vad som gäller.

För Snörrumsskolans del innebär den höga personalfrånvaron att undervisningen ställs in för förskoleklass. Fritids erbjuds för dem som behöver det. Situationen kan snabbt ändras och beslut kan behöva tas med kort varsel. Vi ber er även i Snörrumsskolans fall att följa utvecklingen på Vklass och ev. nya beslut som presenteras där.

Tack för er förståelse och samarbete!

Maria Engström, rektor Hagaskolan
maria.engstrom@utb.dalsed.se

Camilla Wester, biträdande rektor Hagaskolan
camilla.wester@utb.dalsed.se

Ing-Marie Arkteg Siljeblad, rektor Snörrumskolan
0534-191 42, ing-marie.arkteg@utb.dalsed.se

Anna Hansson, rektor fritidshem
0534-191 40, anna.hansson@utb.dalsed.se

Anna Andersson, förvaltningschef
0534-195 50, anna.andersson@utb.dalsed.se