Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Ombyggnad av reningsverket

Publicerad 2022-09-05
Ombyggnad av reningsverket Ombyggnad av reningsverket Ombyggnad av reningsverket Ombyggnad av reningsverket Ombyggnad av reningsverket Ombyggnad av reningsverket

Det pågår arbete med ombyggnad av reningsverket i Dals Eds kommun. Reningsverket byggdes i slutet av 70-talet, och är i stort behov av förnyelse och uppdatering.

Åtgärderna består bland annat i att:

  • En ny ekoflocktank med nya doseringspumpar är på plats.
  • Ett nytt ventilationssystem installeras
  • En del arbetsytor avgränsas för bättre arbetsmiljö.
  • Vi bygger om hallen för en ny externslammottagare

Nästa steg är en ombyggnad av biobassängen med fokus på långtgående kväverening.

Det omedelbara syftet med ombyggnaden är att möta alla krav/villkor i samband med det nya tillståndet för Brattesta reningsverket.