Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

SMS-LIVRÄDDARE

Publicerad 2022-04-11
SMS-LIVRÄDDARE

Som sms-livräddare kan din insats betyda en andra chans för en medmänniska som drabbats av hjärtstopp. Du bidrar med extra trygghet och säkerhet i samhället genom att du snabbt kan vara på plats när någon drabbats och hjälpa till i väntan på ambulans och räddningstjänst.

Det är viktigt att de som har eller tänker skaffa hjärtstartare registrerar sin hjärtstartare i Sveriges hjärtstartarregister, eftersom sms-livräddare använder hjärtstartarregistrets data för att hitta närmaste hjärtstartare.

År av forskning har lett till att identifiera en kedja för överlevnad. Tidigt larm, tidig HLR, tidig defibrillering (elstöt mot bröstkorgen med hjälp av hjärtstartare), tidig avancerad prehospital sjukvård samt avancerad vård på sjukhus är nyckelfaktorerna för högre överlevnad. De faktorerna som påverkar mest är tidig HLR och tidig defibrillering.

Läs om hur du blir sms-livräddare på deras hemsida