Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Test av VMA (Hesa Fredrik) måndag 5/9 2022 kl 15:00

Publicerad 2022-09-02

Den livsviktiga signalen signalen "Viktigt meddelande" kan vara ett livsavgörande hjälpmedel när människor ska varnas och informeras vid allvarliga händelser. Signalen kan till exempel utlösas vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder eller vid störningar i viktiga samhällsfunktioner. Signalen "Viktigt meddelande" testas fyra gånger om året via de varningsanläggningar som finns i de flesta städer och tätorter.

Klockan 15:00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testas signalen "Viktigt meddelande", som består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under två minuter. Efter ytterligare 3 minuter, dvs klockan 15:05, avslutas testet med signalen "Faran över".

Datum för test av signalen under 2022:

  • 7 mars
  • 13 juni
  • 5 september
  • 5 december

Du kan läsa mer om VMA på MSB:s hemsida.