Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Till stöd för fred, demokrati och för solidaritet med befolkningen i Ukraina

Publicerad 2022-03-14
Martin Carling och Christina Virevik hissar den ukrainska flaggan
Martin Carling och Christina Virevik hissar Ukrainas flagga

Vi vill på det här sättet uttrycka vårt stöd för fred, demokrati och för solidaritet med befolkningen i Ukraina. Våra tankar går till den hårt drabbade civilbefolkningen och vi förfasas över det våld och den osäkerhet som befolkningen tvingas utstå. Krigets fasor påverkar oss och ju längre det pågår så tänker många av oss på hur vi kan hjälpa till för att lindra situationen för de drabbade. En del av oss tänker också på och kan känna oro inför hur situationen kan komma att påverka vårt land, vårt närområde och vår plats på jorden Dals-Ed.

Kommunen följer utvecklingen i Ukraina och de konsekvenser det får för säkerhetsläget i Europa. Vi förbereder oss i olika delar för att ha en god beredskap lokalt och vi gör det tillsammans med landets myndigheter och kommunerna i vårt närområde. Bland annat är det fokus på boende för flyktingmottagande, översyn av befolkningsskyddet, och vikten av information från bekräftade källor och informationssäkerhet.

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt. Vi är alla en del av Sveriges beredskap och en viktig del i sammanhanget är hemberedskap som innebär att alla människor som inte har ett omedelbart hjälpbehov vid en allvarlig händelse, bör kunna ta ansvar för den egna försörjningen i en vecka. Om du är förberedd bidrar du till att alla runt omkring dig, ja till och med hela landet, kommer att klara en svår påfrestning bättre.

Det är ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge som kan pågå under lång tid. Situationen påverkar flera länder inklusive Sverige. Den omedelbara risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är dock fortsatt låg. Men tillsammans har vi alltid bättre förutsättningar att möta utmaningar.

Och för att vi tillsammans hela samhället ska kunna engagera oss i situationen, bjuder nu kommunen in föreningar och samfund till ett informationsmöte den 17 mars på Utvecklingscenter. Tillsammans kan vi där planera hur vi kan stödja folket i Ukraina ytterligare och hur vi kan förstärka vår beredskap lokalt. Folkrörelserna, det fria föreningslivet är grunden för vår starka demokrati i Sverige och det är självklart för oss att använda den energin när vi ska mobilisera kraft i vårt lokalsamhälle.

Det finns ett stort engagemang i frågan runt om i vår omvärld och så också i Dals-Ed. Vi får samtal och meddelande till kommunen från människor som har frågor och funderingar, som räcker upp handen och vill hjälpa till. Låt oss använda informationsmötet den 17 mars för att planera hur vi tar engagemanget vidare i Dals-Ed.

Martin Carling,
Kommunstyrelsens ordförande

Christina Virevik,
kommunfullmäktiges ordförande