Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Underhållsarbete ledningsnät under vecka 45-46

Publicerad 2022-11-01

VA-enheten kommer att genomföra underhåll och förnyelsearbete på ledningsnätet under vecka 45-46. Det är spillvattenledningen och dagvattenledningar som ska förnyas, och sträckan är ca 300m. Arbetet kommer att ske via så kallad relining-teknik, och ett område nära vårdcentralen berörs: Björkhaget, Aspevägen samt Storgatan 7 och 9.

Berört område ledningsarbete

Information från Aarsleff Rörteknik AB:

Vi utför under vecka 45 & 46 följande arbeten:

  • Rengöring av ledning - Rörinspektion/Spolning
  • Renovering av ledning - Installation
  • Rörinspektion av renoverad ledning/Spolning

Vi använder en miljövänlig och schaktfri metod för renoveringen. I korthet kan den beskrivas med att en mjuk hartsimpregnerad plaststrumpa förs in i den trasiga ledningen med hjälp av vattentryck eller tryckluft. När strumpan är på plats härdas den med värme och blir en ny hård, slitstark ledning inuti den gamla. Servisledningar till berörda fastigheter skärs därefter upp med hjälp av fjärrstyrda verktyg. Metoden medför inte någon avstängning av systemet utan ni kan använda ert avlopp under tiden för renoveringen.

Vi kommer arbeta ute i gatan och behöver inte tillträde till er lägenhet/villa.

Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen.

Om ni har mekanisk ventilation med lufttillförsel i anslutning till vår arbetsplats rekommenderar vi att ni stänger av den under tiden renoveringen pågår för att minimera risken för lukt av polyesterplast.

För att arbetena skall bli färdiga så fort som möjligt kommer vi att arbeta stora delar av dygnet. Vi hoppas att ni har förståelse för situationen och att ni har överseende med de problem vårt arbete kan orsaka er.

 

Eventuella frågor besvaras gärna av personalen på arbetsplatsen eller platschefen.

Platschef Zeljko Zekanovic 072399893 

AARSLEFF Rörteknik AB

Visste du det här om schaktfri ledningsförnyelse?

100 meter förnyat rör med Aarsleffs flexibla foder istället för att gräva besparar miljön koldioxidutsläpp motsvarande fem bilresor tur och retur Stockholm-Göteborg. 

Detta eftersom att schaktfri förnyelse med Aarsleffs flexibla foder innebär att dag- och spillvattenledningar kan renoveras utan att hela gator och trädgårdar behöver grävas upp. Det minskar även störningarna för omgivningen – ett bra val för dig och miljön. De nya ledningarna får en förväntad livslängd på 100 år.