Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Uppstart för Trygghets- och säkerhetsrådet i Ed

Publicerad 2022-06-21
Trygghetsrådet
Trygghetsrådet

I slutet på maj genomförde Dals-Eds kommun med Kommunalråd, Polis och Säkerhetssamordnare tillsammans med aktörer från hela samhället i kommunen sitt första Trygghets- och säkerhetsråd.

Rådet har till syfte att vara det gemensamma forumet för kommunens arbete med brottsförebyggande arbete, krisberedskap och totalförsvarsplanering. I forumet bedrivs samverkan, dialog och lägesbildsarbete, samt beredning för insatser i Dals-Eds kommun.

Under uppstartsmötet genomfördes genomgång för vad trygghets- och säkerhetsrådet är, hur lägesbilden kopplat till brott och otrygghet såg ut under föregående år, samt en orsaksanalys på den problembild som upplevs i kommunen.

Mötet genomfördes vid räddningsstationen i Ed, och rådet beslutade att fortsätta med ytterligare möte under hösten för att titta på insatser kopplat till brott och otrygghet.