Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Vår nya rektor på Utsikten

Publicerad 2022-06-28
Mats Bergling
Mats Bergling

Vår nya rektor för Utsiktens gymnasium har nu börjat, Mats Bergling tillträdde tjänsten den 11 maj.

Vad har du för förväntningar på ditt nya uppdrag?

- Mina förväntningar på det nya uppdraget är att fortsatt förvalta det väl fungerande här på skolan och att tillsammans med personal och politiker hitta en långsiktig riktning framåt.

Mats kommer närmast från en rektorstjänst på Södra skolan i Åmål och har före det arbetat i femton år som organisationsutvecklare, företagarcoach och projektledare på LRF. Före det var han gymnasielärare på Strömkulleskolan i Bengtsfors i matematik och biologi.

Tidigare tillförordnad rektor Hans Åkerlundh fortsätter sitt ordinarie uppdrag som rektor för Vuxenutbildningen som nu flyttar till Utsiktens gymnasium samt att han fortsätter med övriga uppdrag som skolskjutsansvarig, KAA-ansvarig mm.

Vi tackar Hans för hans insatser detta läsår. Hans har tillsammans med gott stöd av Utsiktens ledning och personal på Utsikten gjort en storartad insats och lett verksamheten väl under den period som rekrytering av ny rektor pågått.

Anna Andersson
Förvaltningschef