Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Att minska elanvändningen - tips och idéer

Publicerad 2023-01-04
Banner från Energimyndigheten

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Här hittar du information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra.

Med anledning av det ansträngda energiläget har kommunstyrelsen beslutat om en rad åtgärder enligt nedan för att spara på el, värmekostnader samt drivmedelskostnader i kommunens verksamheter under 2022-2023. 

 1. Uppmana all anställd personal att hålla belysningen släckt om det inte är nödvändigt för att utföra arbetet. Alltid stänga av datorer och skärmar när man lämnar arbetsplatsen. 
 2. Uppmana alla att reflektera över och påpeka slöserier som finns i verksamheterna till närmaste chef. Med slöserier menas olika kostnader som inte är nödvändiga för att bedriva verksamheten och utföra grunduppdraget. 
 3. Aldrig använda aircondition om temperaturen inte över tid överstiger 26 grader celsius. 
 4. Vid stillasittande arbete (kontor och skola) ha en max temperatur inomhus på 20 grader celsius. Det innebär att man får ha förstärkt klädsel om det krävs. Undantaget är vårdlokaler (LSS och äldreomsorg). Det är inte tillåtet att koppla in andra värmekällor om temperaturen är 20 grader. Om temperaturen understiger 20 grader på någon arbetsplats och det upplevs som kallt, kontakta då fastighetsförvaltaren. 
 5. I verkstadslokaler, förråd och industriliknande utrymmen skall temperaturen inte överstiga 16 grader. 
 6. Se till att ställa ner värmen i rum och lokaler som inte används eller endast används sporadiskt. 
 7. Dekorationsbelysning, tex fönsterlampor och ljusstakar, julstjärnor skall inte lysa utöver arbetstid. Det skall endast användas i gemensamhetslokaler/ytor. 
 8. Julbelysning på Storgatan och eventuellt Terassparken hålls släckt mellan 24:00 och 06:00 
 9. I största möjliga mån genomföra webbmöten för att spara resekostnader och restid. 
 10. Planera arbetsresor inom kommunen både för effektivitet och minskad bränsleförbrukning. 
 11. Titta över möjligheten att ersätta bilar med mindre elfordon eller cyklar för användande inom tätorten. Man kan också med fördel promenera om det inte är för långt.