Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Barn som lever med separerade föräldrar

Publicerad 2023-01-16
Kommunvapen Dalslandskommunerna

Familjerätten i Dalsland kommer från och med våren 2023 erbjuda barngruppen ”Hanna och Theo” två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten.

”Hanna och Theo” är ett material från Rädda Barnen som riktar sig till barn som lever med separerade föräldrar/föräldrar i konflikt. Syftet med materialet är att:

  • Ge barn möjlighet att sätta ord på sina tankar och känslor kring föräldrarnas konflikt
  • Hitta verktyg för att lättare hantera sin situation
  • Visa att barnet inte är ensamt om att ha föräldrar som är i konflikt med varandra
  • Att inge hopp

Upplägget är att det vid varje grupptillfälle kommer att läsas om syskonen Hanna och Theo, till varje kapitel finns arbetsblad där man sedan har möjlighet att jobba med de dilemman som syskonen möter. Deltagande i ”Hanna och Theo”-grupp är ingen insats och kommer inte att dokumenteras eller delges någon utanför gruppen.

Barngruppen består av 7 träffar, 60 minuter per gång. Vi kommer att fika tillsammans vid samtliga träffar. Grupperna kommer att förläggas i någon av de fem Dalslandskommunerna, specifik plats kommer planeras utifrån intresseanmälningar för att i så stor utsträckning som möjligt underlätta deltagande.

Deltagandet är kostnadsfritt.

För mer information och vid intresse är ni välkomna att höra av er.
Telefon: 0532-170 00, telefontid måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 8:30 – 9:30.
E-post: familjdalsland@amal.se