Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Evenemangsmedel 2023

Publicerad 2023-01-13

Det finns möjlighet att söka medel för att genomföra evenemang under 2023 i kommunen. Kommunstyrelsen har detta år avsatt 100.000 kr totalt att fördela på inkomna ansökningar. På det sättet vill kommunen underlätta för tidigare upparbetade evenemang att leva vidare. Sedan kan det skapa möjligheter för att nya kreativa idéer som kan bidra till ett ännu bredare evenemangsutbud.

Årets tema i kommunen är ”Dals-Ed läser 2023”. Kommunen ser gärna att något/några evenemang kan anknyta till detta tema. Det maximala beloppet är 10.000 kr/evenemang. Beloppet kan bli mindre beroende på hur många som ansöker samt evenemangets omfattning.

Ansökan och beslut

Ansökningar kan göras via detta formulär som kan fyllas i på datorn och skrivas ut. Ni kan även hämta formuläret direkt i kommunens reception. Föreningar och företag med sitt säte i Dals-Eds kommun ges nu möjlighet att söka. Det ska tydligt framgå när, hur och var evenemanget ska genomföras. En översiktlig budget och beräknat antal besökare ska anges. Ansökningarna kommer att beredas och kommunstyrelsen tar sedan beslut under mars månad.

Observera att ansökan ska ha inkommit till Kommunstyrelsen senast 1 februari 2023. Ansökan skickas till Kommunstyrelsen, Box 31, 668 21 Ed eller via e-post kommunstyrelsen@dalsed.se . Märk ansökan med evenemangsmedel 2023.

När evenemanget har genomförts ska en enklare redovisning inlämnas till kommunstyrelsen. Om evenemanget ställs in ska bidraget återbetalas.

Eventuella frågor kring evenemangsmedel 2023 kan ställas till fritid & kulturchef Morgan Funevall via e-post: morgan.funevall@utb.dalsed.se