Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Hallen för externslammottagare är klar!

Publicerad 2023-03-08
Bild från reningsverket med ny externslammottagare Bild från reningsverket med ny externslammottagare Bild från reningsverket med ny externslammottagare Bild från reningsverket med ny externslammottagare Bild från reningsverket med ny externslammottagare Bild från reningsverket med ny externslammottagare Bild från reningsverket med ny externslammottagare Bild från reningsverket med ny externslammottagare Bild från reningsverket med ny externslammottagare

Efter ett års arbete är vi klara med hallen för externslammottagare!

Externslammottagare är nu i drift, och under tiden har vi passat på att koppla på nya slam- och polymerpumpar. En ny Ekoflock-tank är också på plats.

Ett nytt ventilationsaggregat med nya rör är installerade.

Det har varit ett hårt arbete, där våra medarbetare har spelat en nyckelroll!

Tack för ett gott samarbete med våra entreprenörer!

Nästa steg blir att bygga om biobassängen. Det ser vi fram emot!

//Carlos Garcia, VA-chef