Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Inbjudan till föreningsdialog

Publicerad 2023-03-07
Flicka på BMX

Till: Föreningar i Dals-Eds kommun

Hej,
i folkhälsoarbetet i Dals-Eds kommun pågår just nu en satsning på barns goda levnadsvanor med flera olika aktiviteter som berör kost och fysisk aktivitet. En del av satsningen är att skapa fysisk aktivitet efter skolan i samverkan med det lokala föreningslivet. Ni föreningar utgör ju fantastiska arenor för att främja och erbjuda en variation av fysiska aktiviteter och ni har mycket kunskap om barn och rörelse. Det finns också en summa pengar avsatta för att göra satsningen.

Härmed inbjuds lokala föreningar till ett dialogmöte om hur vi kan samverka för att få fler barn och unga att röra på sig och inkluderas i föreningslivet.

Vi träffas torsdag 23 mars kl. 18:00 i Stora salen på Utvecklingscenter i Ed.

Ingen anmälan behövs och ni får gärna komma flera från varje förening.

Välkomna!

Med vänliga hälsningar
Linda Blomgren, folkhälsostrateg