Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Information angående byte av trygghetslarm

Publicerad 2023-01-30
Trygghetslarm

Kommunerna i Dalsland har gjort en gemensam upphandling rörande nya trygghetslarm. Det innebär att vi inom kort kommer att byta ut alla trygghetslarm i kommunen.

Installationen av de nya larmen kommer att ske i två etapper. De första larmen kommer att installeras mellan 10 och 17 februari. Resterande larm kommer att bytas ut under mars månad. Alla installationer kommer att ske dagtid mellan klockan 08.00 och 17.00.

Installationen av de nya larmen kommer att skötas av installatörer från Hemtjänst, som kommer att kontakta de som har trygghetslarm idag för att boka in en tid som passar för bytet. Alla som är berörda kommer att få information via brev innan de blir kontaktade. Det är bra om någon närstående/anhörig kan vara med i samband med installationen.

Bytet av trygghetslarm innebär ingen förändring för användarna.

Vid frågor ring 0534-192 31 (Enhetschef för Hemtjänst)