Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Kommunen tar över förpackningsinsamlingen

Publicerad 2023-03-07
Placering ny ÅVS Timmertjärn

Med anledning av ny lagstiftning på området kommer ansvaret för insamling av hushållens förpackningar att tas över av kommunen fr.o.m. 1 januari 2024, och Svenska Förpackningsinsamlingen/FTI upphör som organisation 2023-12-31.

Återvinningsstationen som är placerad vid Karlssons varuhus kommer att flyttas till den västra delen av samhället där kommunal mark finns i anslutning till Timmertjärns bostadsområde.

Kommunen har sedan januari 2022 ansvaret för tidningsinsamlingen, och har i det fallet ett avtal med Veolia AB, ett avtal som kommer att sägas upp i samband med ny upphandling av förpackingsinsamling och tidningsinsamling.

Alla kostnader för förpacknings- och tidningsinsamling täcks genom att producenterna betalar statliga avgifter, som sedan fördelas ut till kommunerna.

Här kan du läsa Kommunstyrelsens beslut i ärendet (KS protokoll 2023-03-02 § 32)