Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Kommunfullmäktige 15 mars 2023

Publicerad 2023-03-08
DEK ordförandeklubba

Onsdag 15 mars sammanträder kommunfullmäktige på Gamla Real.

Klockan 18.00–19.00 är det Kaffeservering för såväl politiker som allmänhet samt information av trygghetssamordnare Fredrik Andersson om det brottsförebyggande arbetet och krisberedskapsarbetet i kommunen.

Kallelse med föredragningslista hittar du här

Fullständiga handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde finns här, eller på kommunkontoret i Ed under kontorstid.

Fullmäktiges sammanträden är offentliga – välkomna!