Hoppa till innehållet

Kommunvapen för Dals-Eds kommun

Utdrag ur skrivelse från Edstraktens fornminnes- och hembygdsförening ställd till Dals-Eds kommunfullmäktige oktober 1956.

"Vapnets dominant är den stiliserade flamman i guld. Flamman symboliserar kommunens karaktär av gränsbygd. Under gångna tider har flammorna från vårdkasar på de högsta bergens toppar runt i bygden varslat om fientliga aktioner och kallat männen till samling och försvar.

Under det högsta berget med kasen reser sig sex låga kullar, om man så vill, bildar sex skogsklädda åsar en mjuk våglinje. De sex kullarna skall symbolisera de sex kommunerna, som 1952 förlorade sin självständighet för att bilda den nya gemenskapen Dals-Eds kommun.

Kommunen är rik på skogar, berg och sjöar. Det har därför ansetts motiverat att låta det nedersta fältet i vapnet föra tanken till de ofta mörka vatten över vilka de mångskiftande, blånande åsarna och bergen resa sig mot en ljusare himmel."

Kommunfullmäktige tillsatte en kommitté som skulle utreda vapen för kommunen. Den 28 maj 1957 överlämnades fem förslag varav kommunfullmäktige antog nuvarande vapen och dess färger.Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på hemsidan

Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)