Hoppa till innehållet

Medborgarundersökningar för att förbättra kommunens service

Den senaste medborgarundersökningen genomfördes under hösten 2016 i samarbete med SCB. En enkät skickades ut till 600 invånare i kommunen som 43 % besvarade. Undersökningen består av tre olika delar med var sitt helhetsbetyg och med frågor som rör nöjdhet avseende kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens olika verksamheter och möjligheterna att påverka.

Jämfört med övriga deltagande kommuner upplevs den kommunala servicen som bättre, framför allt i fråga om bemötande och tillgänglighet.

Männen är generellt mer nöjda än kvinnorna, och skillnaden är mest tydlig vad gäller trygghetsfrågor och omsorg.

Möjligheten till inflytande och påverkan är också områden där Dals-Eds kommun uppfattas klart mer positivt än genomsnittet för övriga deltagande kommuner, även om punkten möjlighet till påverkan generellt upplevs som låg, och bör förbättras.

Det har också kommit in en del kritiska synpunkter bl.a. på tryggheten i samhället, bristen på offentliga toaletter, badplatsens skick, kommunala verksamheter såsom grundskola och äldreomsorg m.m.

Alla dessa kritiska synpunkter beaktas av berörd förvaltning, och tillsänds även de politiska partierna.

Resultatet av undersökningen kommer nu att ligga till grund för visions- och målarbetet i kommunen och som ett underlag för kommunens verksamheter att ta hänsyn till för att ytterligare förbättra servicen till kommunens medborgare.Sidan uppdaterades 2018-07-06
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)