Organisation

Dals-Eds kommun har en organisation där verksamheten nästan uteslutande bedrivs inom de egna förvaltningarna. Antalet årsarbetare är ca 350 st.

Den personal som du möter ute i den dagliga verksamheten är anställda inom förvaltningarna. Det kan vara fastighetsskötare, bibliotekarier, lärare, förskole- och hemtjänstpersonal till exempel. Deras uppgifter är att se till att det fungerar så som nämnderna/styrelserna beslutat och att du som berörs får behoven tillgodosedda.

Organisationsnummer: 212000-1413Sidan uppdaterades 2023-07-10