FOKUS-förvaltningen (Fritid Och Kultur Utbildning i Samverkan)

FOKUS-kansliet sköter administrationen för FOKUS-nämnden och hanterar frågor som resursfördelning, ekonomi och försäkringar med mera.

Läs FOKUS-förvaltningens verksamhetsdeklaration här

Förvaltningschef

Anna Andersson
anna.andersson@utb.dalsed.se
telefon 0534-195 50

Administrering

Eva-Britt Falander Fröding
eva-britt.falander-froding@utb.dalsed.se
telefon 0534-19194

Kontroller

Maria Eriksson
maria.eriksson@utb.dalsed.se
telefon 0534- 19104 

Adress

FOKUS-förvaltningen

Storgatan 27

Box 31

668 21 Ed

Telefon: 0534-190 00

 Sidan uppdaterades 2023-01-23