Kommunledningsförvaltningen

Tf. Kommundirektör

Jonas Olsson
Telefon: 0534-190 21
jonas.olsson

Adress

Kommunledningskontoret

Storgatan 27

Box 31

668 21 Ed

Telefon: 0534-190 00


Kommunledningskontorets verksamhet

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och består av olika funktioner såsom

  • ekonomi
  • information
  • näringsliv
  • IT
  • säkerhet
  • personal
 


Sidan uppdaterades 2023-04-21