Kommunledningsförvaltningen

Kommunchef

Agneta Johansson
Telefon: 0534-190 04

Adress

Kommunledningskontoret

Storgatan 27

Box 31

668 21 Ed

Telefon: 0534-190 00


Kommunledningskontorets verksamhet

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och består av olika funktioner såsom

  • ekonomi
  • information
  • näringsliv
  • IT
  • säkerhet
  • personal
 


Sidan uppdaterades 2022-03-02