Hoppa till innehållet

Samhällsbyggnads-
förvaltningen

Förvaltningschef

Magnus Åkesson
E-post: magnus.akesson@dalsed.se
Telefon: 0534-19051

Biträdande förvaltningschef

Eva Sjötun
E-post: eva.sjotun@dalsed.se
Telefon: 0534-19159

Enheten Arbetsmarknad och Integration (AMI)
AMI (arbetsmarknad och integration) arbetar med individer som ofta finns i ett utanförskap och som behöver stöd för att skapa en meningsfull tillvaro. I arbetslaget finns coacher, integrationssamordnare samt verksamhetsledare och anställda inom AME - en underenhet där skogsskötsel samt butiksförsäljning och verkstadsarbete ingår. En annan underenhet är Bemanningsteamet där personalen hanterar vakanser och timvikariat.
Bostadsanpassning
Bostadsanpassningen sköter ansökningar och beslutar om bostadsanpassningsbidrag, dvs. anpassning av bostäder för personer med funktionsnedsättning.
Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltningen förvaltar en mängd lokaler som kommunala verksamheter, föreningar och företag bedriver verksamhet i.
Teknik och Service
Tekniska kontoret i samlad personalstyrka med dess underenhet Förrådet sköter mycket av renhållning och underhållet av kommunens ytor samt tillhandahåller flera av de tjänster som kommunens invånare använder dagligen - renhållning, vatten och avlopp, snöröjning, reparationer osv.
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten förebygger bränder och andra olyckor, gör räddningsinsatser samt begränsar konsekvenserna när en olycka inträffat.
Kost- och lokalvårdsenheten
Kost & lokalvården ser till så att våra lokaler är rena och hygieniska, de förser även våra barn och äldre med en näringsrik och god mat.


Sidan uppdaterades 2020-03-11
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)