Hoppa till innehållet

Samhällsbyggnads-
förvaltningen

Förvaltningschef

Magnus Åkesson
E-post: magnus.akesson@dalsed.se
Telefon: 0534-19051

Biträdande förvaltningschef

Eva Sjötun
E-post: eva.sjotun@dalsed.se
Telefon: 0534-19159

Enheten Arbetsmarknad och Integration (AMI)
AMI (arbetsmarknad och integration) arbetar med individer som ofta finns i ett utanförskap och som behöver stöd för att skapa en meningsfull tillvaro. I arbetslaget finns coacher, integrationssamordnare samt verksamhetsledare och anställda inom AME - en underenhet där skogsskötsel samt butiksförsäljning och verkstadsarbete ingår. En annan underenhet är Bemanningsteamet där personalen hanterar vakanser och timvikariat.
Öppna sida Enheten Arbetsmarknad och Integration (AMI)
Bostadsanpassning
Bostadsanpassningen sköter ansökningar och beslutar om bostadsanpassningsbidrag, dvs. anpassning av bostäder för personer med funktionsnedsättning.
Öppna sida Bostadsanpassning
Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltningen förvaltar en mängd lokaler som kommunala verksamheter, föreningar och företag bedriver verksamhet i.
Öppna sida Fastighetsförvaltning
Teknik och Service
Tekniska kontoret i samlad personalstyrka med dess underenhet Förrådet sköter mycket av renhållning och underhållet av kommunens ytor samt tillhandahåller flera av de tjänster som kommunens invånare använder dagligen - renhållning, vatten och avlopp, snöröjning, reparationer osv.
Öppna sida Teknik och Service
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten förebygger bränder och andra olyckor, gör räddningsinsatser samt begränsar konsekvenserna när en olycka inträffat.
Öppna sida Räddningstjänsten
Kost- och lokalvårdsenheten
Kost & lokalvården ser till så att våra lokaler är rena och hygieniska, de förser även våra barn och äldre med en näringsrik och god mat.
Öppna sida Kost- och lokalvårdsenheten


Sidan uppdaterades 2022-04-04